Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


Chương I

NHỮNG ĐẶC ÂN LIÊN QUAN TỚI LINH HỒN ĐỨC MARIA

136. Những Đặc Ân nào được ban cách riêng biệt cho linh hồn Đức Mẹ Maria?

Các Đặc Ân được ban cách riêng biệt cho linh hốn Đức Mẹ Maria có thể tập trung vào hai loại:

* Được miễn trừ khỏi mọi bất toàn về luân lý.

* Được sung mãn tỉ đối về mọi hoàn hảo luân lý.

137. Linh hồn Đức Trinh Nữ Maria được miễn khỏi mọi bất toàn luân lý nào?

Những bất toàn luân lý mà linh hồn Đức Trinh Nữ Maria được miễn trừ là: Tội Nguyên Tổ- dục vọng và tội riêng.

I. ĐỨC MẸ MARIA ĐƯỢC MIỄN TRỪ CÁC BẤT TOÀN

A. ĐƯỢC MIỄN TRỪ KHỎI NGUYÊN TỘI

138. Miễn trừ khỏi Nguyên Tội hay Vô Nhiễm Nguyên Tội nghĩa là gì?

Sự miễn trừ khỏi Nguyên Tổ hay là được ơn Vô Nhiễm Nguyên tội có nghĩa là ngy từ giây phút đầu tiên cá nhân hiện hữu, tức là giây phút đầu tiên linh hồn hợp với xác, Đức Trinh Nữ Maria đã được Thiên Chúa dự phòng cho khỏi vết nhơ tội Nguyên Tổ, mà theo lẽ thông thường, Người cũng bị lây nhiễn, vì Người là con cháu Ađam-Evà.

Đức Thánh Cha Piô IX đã long trọng tuyên bố tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 năm 1854.

Gần bốn năm sau, ngày 25 tháng 3 năm 1858 Đức trinh Nữ Maria đã thân hiện với em Bernađetta tại Lỗ Đức nước Pháp và tuyên bố: "Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội", để xác quyết lời tuyên tín của Đức Thánh Cha là đúng.

139. Có cá bằng chứng về Đặc Ân phi thường này của Đức Trinh Nữ Maria không?

Đặc Ân phi thường này tìm được bằng chứng trong Thánh Kinh và Thánh Truyền.

140. Thánh Kinh chứng minh Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội như thế nào?

Dựa vào Tiền Phúc Âm và các lời Sứ Thần kính chào Đức Mẹ Maria, Thánh Kinh đã chứng minh cho chúng ta Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ.

Thật vậy, Tiền Phúc Âm đã tiên báo cách long trọng rằng, một mối thù truyền kiếp, một sự xung đột toàn diện, trọn vẹn và liên lỉ giữa ma quỷ (hoặc tội lỗi) với Người nữ nói tới, chính là Đức Mẹ Maria. (Cũng một xung đột cũng phải có giữa Chúa Kitô và ma quỉ). Vậy sự xung đội này đã chảng bao giờ trọn vẹn và toàn diện, nếu Đức Trinh Nữ Maria chỉ một giây phút nào thôi đã lệ thuộc thội Nguyên Tổ. Lại nữa, tiền Phúc Âm loan báo cho chúng ta sự toàn thắng của Người Nữ trên ma quỉ. Sự toàn thắng này sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn, nếu chỉ một giây phút nào thôi, ma quỉ đã đắc thắng Đức Trinh Nữ Maria bởi tội Nguyên Tổ.

Như vậy chân lý Vô Nhiễm Nguyên Tội đã chứa đựng các mặc nhiên trong Tiền Phúc Âm (Còn gọi là Tin Mừng nguyên thủy)

Đặc Ân rạng ngời này còn ẩn chứa cách mặc nhiên trong các lời Sứ Thần kính chào Đức Mẹ Maria: “Kính chào Đấng Đầy Ơn. Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ. Trinh Nữ được diễm phúc hơn mọi người nữ” (Lc 1:28).

Vậy thì, Đức Trinh Nữ Maria được công bố Đầy Ơn Phúc, kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, được chúc phúc giữa các phụ nữ trong mọi thời đại và đến vô tận: điều này sẽ bất khả nếu chỉ một giây lát nào đó, thấy được trong linh hồn Đức Mẹ Maria có tội lỗi tương phản với ân sủng, bị tách rời khỏi Thiên Chúa và trở nên căn nguyên mọi bất hạnh.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)