Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


NHỮNG ĐẶC ÂN LIÊN QUAN TỚI LINH HỒN ĐỨC MARIA

B. ĐƯỢC MIỄN TRỪ KHỎI DỤC VỌNG

145. Dục vọng là gì?

Dục vọng là sự thúc đẩy về điều xấu, là hướng chiều tháo thứ của thèm khát khoái cảm về các lạc thú được phép hay không được phép; khuynh hướng này thường trốn thoát lý trí và không chấp nhận lệnh của lý trí. Đây là một trong những hậu quả thê thảm của tội Nguyên Tổ, nó đã phá hủy sự hòa hợp mà Thiên Chúa đã sắp đặt giữa khát vọng khoái lạc cảm giác và khát vọng hợp lý hay ý chí.

146. Vì lý do nào Đức Trinh Nữ Maria được miễn trừ khỏi dục vọng?

Lý do chính và duy nhất làm cho Đức Mẹ Maria miễn khỏi dục vọng, vì Người đã được miễn trừ khỏi tội Nguyên Tổ là căn nguyên gây nên dục vọng. Trong Đức Mẹ Maria luôn luôn có sự hòa hợp nội ngoại hoàn mỹ và tuyệt hảo, không bao giờ có hỗn loạn bởi một kích động tháo thứ nào.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)