Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


NHỮNG ĐẶC ÂN LIÊN QUAN TỚI LINH HỒN ĐỨC MARIA

C. ĐƯỢC MIỄN TRỪ KHỎI TỘI RIÊNG

147. Có phải Đức Trinh Nữ Maria được luôn Miễn Trừ Khỏi Tội Riêng không?

Phải. Đức Trinh Nữ Maria được luôn Miễn Trừ Khỏi Tội Riêng. Đó là điều Giáo Hội hằng tin tưởng và đã minh nhiên công bố tại Công Đồng Triđenitinô (khóa 6, khoản luật 23), khi đe phạt và tuyệt thông cho những ai dám phủ nhận chân lý này Giáo Hội đã dạy.

148. Sách Giáo Lý Giáo Hội dạy thế nào về đặc ân Miễn Khỏi Tội Riêng nơi Đức Mẹ?

Sách Giáo Lý Giáo Hội có hai số đề cập đến vấn đề đó, như sau:

“Các Giáo Phụ của truyền thống Đông Phương đã gọi Mẹ Thiên Chúa là Đấng Rất Thánh. Các ngài chúc tụng Đức Mẹ Maria là Đấng không hề vướng lây một vết nhơ tội lỗi, như một Tạo Vật Mới do Chúa Thánh Linh tạo dựng và tác thành”. (Lumen Gentium 56)

“Nhờ Ân Sủng Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria vẫn Tinh Tuyền Vô Nhiễm Tội Riêng suốt đời” (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 493)

“Đàng khác, nhiều Giáo Phụ và nhiều Tiến Sĩ Giáo Hội đã nhận ra nơi Người Nữ được loan báo trong Tin Mừng Nguyên Thủy là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Kitô, như Evà mới, là người đầu tiên và duy nhất được hưởng cuộc chiến thắng tội lỗi do Chúa Kitô, nên Đức Mẹ Maria được gìn giữ khỏi nhiễm lây mọi vết nhơ Nguyên Tội. Và suốt cuộc đời dương thế, nhờ ơn đặc biệt của Thiên Chúa, Mẹ Maria không hề phạm một tội nào”.(Giáo Lý Công Giáo số 411)

149. Tại sao Đức Mẹ Maria được Miễn Khỏi Tội Riêng?

Theo Thánh Thôma Tiến Sĩ, Đức Trinh Nữ Maria đước Miễn Khỏi Mọi Tội Riêng vì 3 lý do sau đây:

1. Đức Mẹ Maria là Mẹ Con Thiên Chúa. Sự ô nhục của Người Mẹ sẽ phản ảnh lên Người Con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô.

2. Đức Mẹ Maria đã kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, nên không thể liên kết với tội lỗi được nữa.

3. Đức Mẹ Maria là Đền Thờ Đấng Khôn Ngoan Chí Thánh, nên Thiên Chúa không thể cư ngụ trong một thân xác lụy phục tội lỗi (Sách Khôn Ngoan 1:4)

150. Điều gì hợp lực làm cho Đức Mẹ Maria trở nên Bất Khả Phạm Tội?

Có ba trợ lực cho Đức Mẹ Maria trở nên Bất Khả Phạm Tội:

1. Trước hết là sự quan phòng đặc biệt của Thiên Chúa đã canh chừng, đuổi xa các căn cớ.

2. Sự tràn đầy ân sủng và các ơn trợ giúp Thiên Chúa đã biệt đãi Đức Mẹ Maria.

3. Sự được miễn khỏi dục vọng, làm cho các đam mê không bao giờ chế ngự được lý trí của Đức Mẹ.

Đời sống của Đức Mẹ Maria ở trần gian, một cách nào đó, giống như đời sống các Phúc nhân ở trên trời.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)