Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


NHỮNG ĐẶC ÂN LIÊN QUAN TỚI LINH HỒN ĐỨC MARIA

II. LINH HỒN ĐỨC MẸ MARIA
ĐƯỢC TRÀN ĐẦY CÁC TRỌN HẢO

A. ĐẦY ƠN PHÚC

151. Linh hồn Đức Mẹ Maria có được đầy tràn Ân Sủng ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu không?

Có. Linh hồn Đức Mẹ Maria được tràn đầy Ân Sủng ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu.

152. Trong giây phút hiện hữu đầu tiên, linh hồn Đức Mẹ Maria đã nhận được cấp độ nào?

Ngay giây phút đầu tiên hiện hữu, linh hồn Đức Mẹ Maria đã nhận được cấp độ Ân Sủng vượt hẳn cấp độ Ân Sủng vượt hẳn cấp độ Ân Sủng của toàn thể người lành khi mãn cuộc sống trần gian, và cấp độ Ân Sủng này chắc chắn còn vượt trên bất cứ vị thánh nào, cũng như tất cả các Thánh, kể cả các Thiên Thần trên Thiên đàng.

Nếu so sánh Ân Sủng đầu tiên của Đức Mẹ Maria, Mẹ Đấng Tạo Thành và các loài thụ tạo với Ân Sủng của tất cả các Thánh hợp lại, thì cũng giống như Mặt Trời đối với mỗi tia sáng, đại dương sánh với từng giọt nước vậy.

153. Ân Sủng đã ban cho Đức Mẹ Maria từ lúc đầu tiên hiện hữu có gia tăng suốt đời Người không?

Ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, Ân Sủng Đức Mẹ Maria vẫn gia tăng mãi cho đến mãn đời trần gian của Mẹ, hoặc bằng liên tiếp thực hành các việc lành, hoặc bằng lãnh nhận Nhiệm tích như Nhiệm tích Thánh Thể.

154. Ân Sủng linh hồn Đức Mẹ Maria có thể gia tăng thế nào, nếu ngay từ giây phút hiện hữu đã đầy tràn rồi?

Ân Sủng linh hồn Đức Mẹ Maria có thể gia tăng liên tục, mặc dầu ngay từ giây phút hiện hữu đã được tràn đầy. Bởi vì Ân Sủng càng tăng trưởng trong Đức Mẹ thì dung lượng lãnh nhận của Mẹ cũng gia tăng.

155. Sách Giáo Lý Công Giáo mới, có đề cập đến việc tràn đầy Ân Sủng nơi Đức Mẹ không?

Trong hai số 490 và 492, Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo đã đề cập tới vấn đề đó.

“Để làm Mẹ Chúa Cứu Thế, Đức Trinh Nữ Maria đã được Thiên Chúa ban cho những hồng ân cân xứng với chức vụ lớn lao như thế (Lumen Gentium 56).

“Lúc truyền tin, Sứ Thần Gabriel đã chào Mẹ” “Đấng đầy ơn phúc” (Lc 1:28). Đúng thế, để có thể bày tỏ sự ưng nhuận tự do của niềm tin đối với ơn gọi của mình. Đức Mẹ Maria đã được Ân Sủng Thiên Chúa hoàn toàn nâng đỡ”. (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 490)

“Sự thánh thiện rạng ngời và hoàn toàn tuyệt đối” đã được ban cho Đức Mẹ ngay từ lúc mới thụ thai” (Lumen Gentium 56) là hoàn toàn do Chúa Kitô: Đức Mẹ “đã được cứu chuộc các tuyệt vời nhờ vào công nhiệp của con Mẹ” (Lumen Gentium 53). Hơn bất cứ tạo vật nào khác, Mẹ đã được Thiên Chúa “chúc phúc bằng tất cả mọi phúc lành thiêng liêng trên trời trong Đức Kitô; cũng trong Đức Kitô, từ trước khi tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Trinh Nữ Maria để làm người thánh thiện tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu”. (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 492)

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)