Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


NHỮNG ĐẶC ÂN LIÊN QUAN TỚI LINH HỒN ĐỨC MARIA

B. CÁC NHÂN ĐỨC ĐỨC MẸ MARIA

156. Đức Trinh Nữ Maria cũng được tràn đầy các Nhân Đức, Ân Huệ, Hạnh Phúc và Hoa Quả Chúa Thánh Linh ư?

Đúng như vậy, Đức Trinh Nữ Maria cũng được tràn đầy các Nhân Đức, Ân Huệ, Hạnh phúc và Hoa Quả Chúa Thánh Linh, vì tất cả đã hợp thành đoàn tùy tùng của Ân Sủng mà Đức Mẹ Maria đã lãnh nhận tràn đầy.

157. Đức Trinh Nữ Maria có những nhân đức nào?

Đức Trinh Nữ Maria cũng chiếm thủ một cao độ siêu việt về mọi nhân đức sướng hợp vời địa vị của Mẹ, nghĩa là các Nhân Đức Đối Thần quen gọi là Thần Đức, các Nhân Đức Luân Lý, quen gọi là Luân Đức và các Nhân Đức khác nối tiếp.

Từ xưa đến nay, các nhà Tu đức thường quy tụ 12 Nhân Đức kết thành 12 ngôi sao đính vào triều thiên Đức Mẹ, theo mặc khải của Thánh Sử Gioan (Rev 12:1). Các Nhân Đức đó theo như sau:

1. Tin 2. Cậy 3. Mến 4. Khôn ngoan 5. Công Bằng 6. Đại Đảm 7. Tiết Độ 8. Khiêm Nhượng 9. Tuân Phục 10. Trinh Khiết 11. Khó Nghèo 12. Đơn Sơ.

Quen gọi là 12 Nhân Đức của Đức Mẹ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)