Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


NHỮNG ĐẶC ÂN LIÊN QUAN TỚI LINH HỒN ĐỨC MARIA

C. ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÀ CÁC ÂN HUỆ,
HOA QUẢ CHÚA THÁNH LINH

158. Đức Trinh Nữ Maria được các Ân Huệ Chúa Thánh Linh ở cấp độ nào?

Đức Trinh Nữ Maria được các Ân Huệ Chúa Thánh Linh ở cấp độ cao vời, quen gọi đó là Bảy Ơn Chúa Thánh Thần: 1. Ơn Thượng Trí 2. Ơn thâm Hiểu 3. Ơn Minh Luận 4. Ơn Chỉ Giáo 5. Ơn Hùng Dũng 6. Ơn Sùng Hiếu 7. Ơn Úy Tình (Kính Sợ Thiên Chúa).

Chính bởi các tập quán siêu nhiên này mà linh hồn Đức Mẹ Maria đã trở nên ngoan ngoãn với các linh ứng của Ân Sủng.

159. Đức Mẹ Maria có lãnh nhận các Hoa Quả của Chúa Thánh Linh không?

Có. Đức Mẹ Maria đã nhận Hoa Quả Chúa Thánh Linh như: Bác Ái (Love); Vui Mừng (Joy); Bình An (Peace); Kiên Nhẫn (Patience); Nhân Từ (Kindness); Tín Nhiệm (Trustfulness); Quảng Đại (Generosity); Hào Hiệp (Goodness); Dịu Dàng (Mildness); và Thanh Tịnh (Chastity) (Gal 5:22-23).

Nhờ những Hoa Trái này mà các hành vi nhân đức Đức Mẹ đã thực hiện, kèm theo sự ngọt ngào thiêng liêng, giống như sự dịu ngọt mà thân xác cảm thấy khi ăn những trái chín mọng.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)