Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


NHỮNG ĐẶC ÂN LIÊN QUAN TỚI LINH HỒN ĐỨC MARIA

D. HẠNH PHÚC, ĐOÀN SỦNG, KIẾN THỨC
CỦA ĐỨC TRINH NỮ MARIA

160. Đức Mẹ Maria có lãnh nhận được Tám Mối Phúc Thật (Beatitudes) của Chúa Thánh Thần không?

Có. Đức Trinh Nữ Maria đã lãnh nhận Tám Mối Phúc thật Chúa Thánh Thần với mội mức độ siệu việt, phát sinh từ tinh thần Nghèo, Hiền Lành, Khao khát sự Công chính, lòng thương người, tâm hồn trong sạch, lòng thương cảm các tội nhân và nhẫn nại chịu đựng mọi bách hại (Mt 5:34).

161. Đức Trinh Nữ Maria có được ơn Đoàn Sủng hoặc các ơn ban như không không?

Đức Trinh Nữ Maria cũng được ơn Đoàn Sủng hay còn gọi là các ơn ban như không. Đó là các ơn giảng dạy khôn ngoan, ơn thông minh, ơn đức tin, ơn chữa lành bệnh, ơn làm phép lạ, ơn nói tiên tri, ơn phân biệt các tâm hồn, ơn nói được nhiều thứ tiếng và diễn giải được các thứ tiếng. (I Cor 12: 7-10)

Thánh Tôma dạy rằng: Đức Mẹ Maria có tất cả các ơn Đoàn Sủng này, và được ban cách nhưng không. Nhưng Mẹ chỉ sử dụng những ơn nào cần thiết cho địa vị của Mẹ và cho sứ mệnh làm Mẹ Thiên Chúa.

162. Trí tuệ của Đức Trinh Nữ Maria được trao dồi bằng kiến thức nào?

Trí tuệ của Đức Trinh Nữ Maria chắc chắn được một kiến thức thủ đắc như các người khác, và hơn nữa còng có một kiến thức thiên phú tuyệt vời tương xứng với sứ mệnh của Đức Mẹ, và chắc chắn trong những trường hợp quan trọng hơn của cuộc sốn, bằng cách tạm thời, Đức Mẹ Maria cũng được kiến thức của các Phúc Nhân, nghĩa là được hưởng kiến trực tiếp bản thể Thiên Chúa, vì đặc ân này đã được ban cho các người khác, như ông Maisen và Thánh Phaolô, thì Thiên Chúa cũng có thể ban ơn ấy cho Đức Mẹ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)