Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


NHỮNG ĐẶC ÂN LIÊN QUAN TỚI LINH HỒN ĐỨC MARIA

163. Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo có đề cập đến các ơn Chúa Thánh Linh đã hoạt động nơi Đức Mẹ Maria không?

Có. Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 721 đã nói rõ: “ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Tất Thánh của Thiên Chúa, Trọn Đời Đồng Trinh, là kiệt tác của sứ mệnh Chúa Con và Chúa Thánh Linh trong thời viên mãn. Lần đầu tiên trong chương trình ơn cứu độ và vì Đức Mẹ được Chúa Thánh Linh chuẩn bị trước, Thiên Chúa đã tìm được một chỗ ở, để Con của Ngài và Thánh Linh của Ngài có thể cư ngụ giữa loài người.

Theo ý nghĩa này, Thánh Truyền của Giáo Hội Công Giáo thường đọc được những bản văn tuyệt vời của Sách Khôn Ngoan trong tương quan với Đức Mẹ: Đức Mẹ Maria đã được ca tụng và trình bày trong phụng vụ như “Ngai Tòa Đấng Khôn Ngoan”.

Nơi Đức Mẹ Maria “những kỳ diệu của Thiên Chúa” bắt đầu được bày tỏ, những kỳ diệu mà Chúa Thánh Linh sắp thực hiện trong Chúa Kitô và trong Giáo Hội”.

(Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 721)

164. Chúa Thánh Linh đã chuẩn bị cho Đức Mẹ Maria như thế nào?

“Chúa Thánh Linh đã dùng Ân Sủng của Ngài để chuẩn bị cho Đức Mẹ Maria, Mẹ của Đấng có thân xác tràn đầy viên mãn Thần Tính (Col 2:9) phải được “Đầy Ơn Phúc”. Nhờ ơn nghĩa tinh tuyền, Đức Mẹ đã thụ thai Vô nhiễm như một tạo vật khiêm cung nhất, và có khả năng nhất, để đón nhận tặng phẩm vô cùng quý giá của Thiên Chúa Toàn Năng.

(Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 722)

165. Chúa Thánh Linh đã thực hiện kế hoạch nhân hậu của Thiên Chúa Cha như thế nào nơi Đức Mẹ Maria?

“Nơi Đức Mẹ Maria, Chúa Thánh Linh đã thực hiện kế hoạch nhân hậu của Thiên Chúa Cha. Với ơn Chúa Thánh Linh, Đức Trinh Nữ Maria đã cưu mang, sinh hạ Con Thiên Chúa. Đức Trinh Khiết của Đức Mẹ đã trở thành sự sinh nở độc đáo trong lịch sử, nhờ quyền năng Chúa Thánh Linh và nhờ Đức Tinh của Mẹ”

(Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 723)

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)