Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


NHỮNG ĐẶC ÂN LIÊN QUAN TỚI LINH HỒN ĐỨC MARIA

166. Chúa Thánh Linh biểu lộ Chúa Giêsu Kitô nơi Đức Mẹ Maria bằng cách nào?

“Nơi Đức Mẹ Maria, Chúa Thánh Linh biểu lộ Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa Cha, đã trở thành con riêng của Đức Trinh Nữ. Đức Mẹ Maria là bụi gai rực cháy của cuộc hiển linh cuối cùng. Tràn đầy Chúa Thánh Lin, Đức Mẹ Maria biểu lộ Ngôi Lời trong nhân tính xác phàm, đã chỉ cho các Mục đồng và Ba Vua nhận biết Ngôi Hai Thiên Chúa. (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 724)

167. Chúa Thánh Linh, nhờ Đức Mẹ Maria, đã cho con người được hiệp thông với Chúa Kitô như thế nào?

“Nhờ Đức Mẹ Maria, Chúa Thánh Linh bắt đầu cho con người được hiệp thông với Chúa Kitô, vì con người là đối tượng của tình yêu thương nhân hậu của Thiên Chúa; và những người khiêm hạ luôn luôn là những người trước tiên đón nhận Chúa Kitô, như: các Mục đồng, các Đạo Sĩ cụ già Simêon và Anna, cặp tân hôn ở Cana, các Môn đệ đầu tiên”. (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 725)

168. Tại sao các thánh gọi Đức Trinh Nữ Maria là KHUÔN ĐỨC THÁNH NHÂN, là TÔN SƯ dạy đường trọn lành thánh thiện?

(Thành Thực Sùng Kinh số 219; The Marian Catechism số 104)

Thánh Louis Maria Monfort trích dẫn lời Thánh Augustinô xưng tụng Đức Mẹ Maria là “KHUÔN ĐÚC HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA” (Forma Dei). Thật ra, Đức Mẹ là “Khuôn Đúc nên các vị Thánh” Ai được diễm phúc đúc trong chính khuôn này, sẽ nên giống hình ảnh Chúa Giêsu. Chính trong khuôn Maria, Ngôi Hai Thiên Chúa đã được đúc thành hình một nhânvật đặc biết là THIÊN CHÚA NHẬP THỂ nhờ quyền lực Chúa Thánh Linh. Và cũng chính Chúa Thánh Linh đã nhờ Khuôn Maria để đúc nên các vị Thánh.

Đức Mẹ Maria còn là VỊ TÔN SƯ dạy các Kitô hữu, nhất là Các linh hồn tận hiến, đường Trọn Lành Thánh Thiện. Suốt đời Mẹ đã luôn làm trọn thiên Ý với Đức Tin kiên vững và Đức Mến tròn đầy. Đức Mẹ chỉ sống cho Chúa Kitô và chỉ thược trọn về Chúa Kitô.

Vì thế, ai muốn sống đời trọn hảo theo Phúc Âm, muốn nên thánh theo lời mời gọi của Chúa, hãy cố gắng vào trường Maria, hãy chạy theo đến Tôn Sư Maria, vào Khuôn Đức của Mẹ Maria.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)