Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


Chương III

CÁC ĐẶC ÂN LIÊN QUAN ĐẾN CẢ XÁC LẪN HỒN

173. Những Đặc Ân nào một trật liên quan tới cả xác và hồn Đức Mẹ Maria?

Những Đặc Ân liên quan một trật đến cả xác lẫn hồn Đức Trinh Nữ Maria gồm có hai:

1. Trinh Khiết Trọn Đời
2. Lên Trời cả Hồn Xác.

1. ĐỨC MẸ MARIA TRINH KHIẾT TRỌN ĐỜI

174. Đức Mẹ Maria có mãi mãi là Trinh Nữ không?

Đức Mẹ Maria đồng trinh toàn vẹn và trọn đời, có nghĩa là đồng trinh trước khi sinh, trong khi sinh và sau khi sinh hạ Chúa Giêsu và đồng trinh mãi mãi. Niềm tin này đã được Giáo Hội Công Giáo công nhận và tuyên bố thành Tín điều tại Công Đồng Chung Calceđônia năm 451 và Công Đồng Chung Constantinopoli II năm 553, đặc biệt nhất Công Đồng Latêranô do Đức Thánh Cha Martinô I triệu tập năm 649 đã tuyên bố:

“Nếu bất cứ ai không tuyên xưng Đức Mẹ Maria luôn luôn Đồng Trinh và Vô Nhiễm... đã chịu thai Ngôi Lời Thiên Chúa không bởi tinh dịch nam nhân, mà bởi quyền phép Chúa Thánh Linh, đã sinh con vẫn còn trinh nguyên vẹn toàn mãi mãi, thì kẻ ấy bị lên án”. (Denzinger, 256)

Về sau, Đức Thánh Cha Phaolô IV trong Tông Huấn Quorumdam, công bố năm 1555, và Đức Thánh Cha Clementê VIII xác nhận lại năm 1603 trong Tông Thư Dominici Gregis, đã đồng thanh tuyên bố:

“Tất cả những ai nói rằng Đức Trinh Nữ Maria không phải là Mẹ Thiên Chúa, vì thế không còn trinh nguyên toàn vẹn trước khi, trong khi và mãi mãi sau khi sinh Chúa Giêsu, đều là kẻ rối đạo”. (Denzinger 993)

175. Sách Giáo Lý mới của Giáo Hội Công Giáo dạy thế nào về việc Đức Mẹ Maria Trọn Đời Đồng Trinh?

Sách Giáo Lý mới của Giáo Hội Công Giáo phổ biến năm 1993, có rất nhiều câu đề cập đến Đức Đồng Trinh Toàn Vẹn của Đức Mẹ Maria. Sau đây là những câu Giáo Lý quan hệ hơn cả:

* “Việc Giáo Hội đào sâu niềm tin về việc làm Mẹ mà vẫn Đồng Trinh của Đức Mẹ Maria đã dẫn đưa Giáo Hội tới chỗ tuyên xưng Đức Mẹ Maria thực sự và Trọn Đời Đồng Trinh (Xem Denzinger 427) cả trong việc sinh hạ Con Thiên Chúa làm Người (Xem Denzinger 291, 294, 427, 442v.v...).

Quả thật, việc sinh hạ Chúa Kitô “đã không làm giảm bớt mà còn thánh hiến sự trinh khiết toàn vẹn của Đức Mẹ” (Lumen Gentium 57)

“Phụng Vụ Giáo Hội tôn vinh Mẹ Maria Trọn Đời Đồng Trinh: Aeparthenos”. (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 499)

* “Đức Mẹ Maria vẫn Trinh Khiết khi cưu mang Con, Trinh Khiết khi sinh Con, Trinh Khiết khi trông nom bễ ẵm Con, Trinh Khiết khi nuôi con bằng chính sữa mình, và Trinh Khiết mãi mãi (Thánh Augustinô 186,1). Với tất cả con người của Mẹ, Mẹ là Nữ Tỳ của Thiên Chúa” (Lc 1:38). (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 510)

176. Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse có tuyên khấn giữ trọn vẹn Đức Trinh Khiết không?

Đúng thế. Hai Đấng Thánh đã yêu nhau trong Chúa cách trọn hảo nên dù đã thành vợ chồng theo pháp luật, các Ngài đã đồng ý cùng nhau giữ trọn vẹn Đức Trinh Khiết.

Chúng ta biết được việc này nhờhai đoạn Thánh Kinh kể lại:

1. Khi sứ Thần Gabriel đến báo tin cho Đức Mẹ Maria sẽ trở thành Mẹ Đấng Thiên Sai, tức thì Đức Mẹ trả lời: “Điều ấy xảy ra thế nào được vì tôi giữ Đức Trinh Khiết?” (Lc 1:34)

2. Thánh Giuse khi thấy Đức Mẹ bất ngờ có thai, đã có ý định bỏ Đức Maria các kính đáo (xem Mt 1:19).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)