Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


CÁC ĐẶC ÂN LIÊN QUAN ĐẾN CẢ XÁC LẪN HỒN

177, Tại sao lại gọi Đức Trinh Khiết của Đức Mẹ Maria là biểu hiện sáng kiến của Thiên Chúa?

“Sự Trinh Khiết của Đức Mẹ Maria biểu hiện sáng kiến tuyệt đối của Thiên Chúa trong mầu nhiệm Nhập Thể. Chúa Giêsu chỉ có Thiên Chúa là Cha. Nhân tính mà Ngài nhận lấy không bao giờ làm Ngài xa Chúa Cha; dĩ nhiên Ngài là Con của Thiên Chúa Cha theo Thần Tính và cũng tự nhiên Ngài là Con Đức Mẹ theo Nhân Tính, nhưng đúng thực Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa nơi cả hai bản tính” (Công Đồng Fruli năm 796; Denzinger 619)

(Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 503)

178. Tại sao gọi sự Trinh Khiết của Đức Mẹ Maria là dấu chỉ của Đức Tin?

“Đức Mẹ Maria trọn đời Đồng Trinh vì sự Trinh Khiết của Mẹ là dấu chỉ Đức Tin của Mẹ, Đức Tin không một nghi nan nào làm suy giảm (Lumen Gentium 63), và cũng là dấu chỉ sự Hiến Thân Trọn Vẹn của Mẹ cho Thiên Chúa (Xem ICor 7:34:35). Chính niềm tin của Mẹ đã làm cho Mẹ trở thành Mẹ Chúa Cứu Thế.

“Đức Mẹ Maria được diễm phúc vì nhận được niềm tin vào Chúa Kitô hơn là vì Mẹ cưu mang thân xác Chúa” (Thánh Augustinô).

(Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 506)

179. Những ai đã chối sự Trinh Khiết Toàn Vẹn và Trọn Đời của Đức Mẹ Maria?

Các Bè Rối sau đây đã chối không nhận Đức Mẹ Maria Trọn Đời Đồng Trinh:

* Bè rối Carpocrate (Thế kỷ II), Bè Cerinthus (cuối thế kỷ I) và bè rối Ebionitic (thế kỷ II-IV) phủ nhận sự Trinh Khiết của Đức Mẹ Maria trước khi sinh Chúa Giêsu.

* Bè Rối Jôvianô (Thế kỷ III và IV) chối sự Trinh Khiết của Đức Mẹ trong khi sinh Chúa Giêsu.

* Các bè rối Apollonaris (Thế kỷ III và IV không nhận Đức Mẹ Maria vẫn còn Trinh Khiết sau khi đã sinh hạ Chúa Giêsu.

180. Làm sao chứng minh được sự Trinh Khiết của Đức Mẹ Maria trước khi sinh hạ Chúa Giêsu?

Việc Đức Mẹ Maria Đồng Trinh trước khi sinh hạ Chúa Giêsu, đã được mặc khải một cách minh nhiên trong Thánh Kinh.

Về Cựu Ước: Tiên tri Isaia đã loan báo năm 740 trước Thiên Chúa giáng sinh: “Này đây, một Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ một người con, đặt tên là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Is 7:14).

Về Tân Ước: Phúc âm theo thánh Mathêu đã quả quyết cách hiển nhiên Đức Mẹ Maria chịu thai khi còn trinh nguyên và do tác động Chúa Thánh Linh, khi Ngài thuật lại lời Thiên Thần giải thích cho Thánh Giuse, vì ông đang thắc mắc về việc Đức Trinh Nữ Maria có thai:

“Hỡi Giuse, đừng ngại nhận Maria làm bạn, vì Trinh Nữ đã chịu thai bởi phép Chúa Thánh Linh” (Mt 1:20).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)