dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Hương Kinh Dâng Mẹ
 
 
Philippe Warnier sưu tuyển - Văn Hải chuyển ngữ
 
<<<    


01. Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

 

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn chúa

vì ngày Mẹ Maria đản sinh.

Mẹ là thơ nhi sinh trên đất Israel,

Là ái nữ thánh Anna và Gioakim...

Đức Nữ Chúa ưu tuyển trong toàn nữ giới

đã sinh ra giữa lòng Dân Chúa Cha

như đất nảy sinh lộc chồi !

 

Lạy Chúa chúng con,

chúng con tạ ơn Chúa,

vì lời các ngôn sứ hứa từ xưa

đã hoàn thành nơi Mẹ.

Mẹ là trái ngọt của lịch sử tình yêu

mà Chúa từng sống với Dân Chúa.

Nơi Mẹ, Đấng Người - Chúa,

Cứu Chúa chúng con, sắp sinh ra

bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.

Mẹ vừa là trưởng nữ vừa là Mẹ

của Hội Thánh chúng con,

Nhiệm Thể Chúa Kitô.

ôi thơ nhi Maria,

xin chúc tụng ngày sinh của Mẹ

Alleluia !

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)