dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Hương Kinh Dâng Mẹ
 
 
Philippe Warnier sưu tuyển - Văn Hải chuyển ngữ
 
<<<    


02. Lễ Mẹ Đau Thương

 

Ôi Maria, ôi Maria diễm phúc,

Hạnh phúc của Mẹ đã tràn đầy tình dấu ái

Thiên Chúa yêu thương,

Mẹ chẳng thích thú gì đau khổ,

nhưng Mẹ nhận chịu vì mến yêu,

vì Mẹ liên kết với Con Mẹ chịu đau thương,

vì Cha liên kết với Mẹ trong đau khổ :

đó là lối phải qua để về Sự Sống.

Tâm hồn Mẹrun sợ khổ phiền

khi ông già Simêon báo tin

Mẹ sẽ phải khổ đau.

Tâm hồn Mẹ não nề tràn ứ

khi phải nhắm Ai Cập bôn đào.

Tâm hồn Mẹ rúng động lo âu

khi trẻ Giêsu lạc mất.

Tâm hồn Mẹ đập cùng nhịp

với đau khổ của Chúa Kitô

suốt dọc con đường trèo lên núi sọ.

Tâm hồn Mẹ bị đau thương

sắc nhọn xuyên qua

Khi Con Thiên Chúa chịu đóng đanh tử giá.

Tâm hồn Mẹ phải cô quạnh tới cùng

khi tiếp nhận xác Chúa trên tay.

Và tâm hồn Mẹ rên lên niềm hy vọng

khi táng xác Chúa trong mồ.

 

Lạy Đức Nữ Trinh bảy niềm đau,

xin dạy chúng con

không miệt mài trong đau khổ

nhưng hiểu ra đó là giá của tình yêu

và hiểu ra Con Mẹ đã liên kết

với chúng con trong giá ấy.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)