dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Hương Kinh Dâng Mẹ
 
 
Philippe Warnier sưu tuyển - Văn Hải chuyển ngữ
 
<<<    


03. Đức Mẹ Mân Côi

 

Lạy Mẹ Rất Thánh Thiên Chúa,

con ngước mắt nhìn lên Mẹ :

con muốn biến ngôi nhà con ở

nên ngôi nhà Chúa Giêsu ngự vào

theo lời Người đã hứa,

khi có nhiều người tụ họp nhân danh Người.

Mẹ đã đón nhận sứ điệp thần sứ loan,

sứ điệp chính Thiên Chúa gửi,

và, vì Mẹ tin, nên đã tiếp nhận

ân suhng vô song

là đón nhận chính Thiên Chúa và lòng Mẹ.

Mẹ đã mở rộng của nhà Mẹ ngụ

cho các mục tử, rồi các thiên thần

mà không ai cảm thấy phiền hà

vì nhà Mẹ giầu sang hay nghèo khó.

 

Xin Mẹ hãy là tiếp viên ở nhà con

để những ai cần được an ủi

thì được an ủi ;

những ai muốn vào tạ ơn Chúa

thì có thể tạ ơn Người ;

những ai tìm bình an

thì tìm được bình an.

Xin cho mỗi người đều trở về nhà mình

với niềm vui vì đã gặp chính Chúa Giêsu

là đường đi, là sự thật, là sự sống.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)