dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Hương Kinh Dâng Mẹ
 
 
Philippe Warnier sưu tuyển - Văn Hải chuyển ngữ
 
<<<    


04. Cầu Xin Mẹ Ngày Lễ Các Thánh

 

Lạy Mẹ Maria Rất Thánh,

sao con lại không ca tụng Mẹ

trong lễ kính toàn thể các thánh này ?

Mẹ thật là vị thánh đầu tiên trong cơ đoàn

những trạch nhân trong mọi thời đại ...

Hợp cùng tất cả các thánh nam nữ

đã mến yêu Mẹ với tình yêu thiết tha

từ Gioan tông đồ đến Gioan Vianê

từ Bênađô, Đaminh, Phansinh

đến cô Bênađêta nhỏ bé,

chúng con kính mừng Mẹ !

Hợp với tất cả các giáo hữu khiêm hèn

hôm qua và hôm nay

mà Mẹ đã là đường dẫ về với Chúa ;

hợp với tất cả các dòng tu

đã chọn thánh danh Mẹ

để sống một trong rất nhiều ơn

Chúa đã ban cho Mẹ tràn đầy,

chúng con kính mừng Mẹ, lạy Mẹ Maria !

Ôi Nữ Trinh vô nhiễm

là Hoàn Thiện Chúa Cha yêu thương

trong tất cả các thánh nữ thánh nam

đang quây quần quanh ngai Chúa.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)