dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Hương Kinh Dâng Mẹ
 
 
Philippe Warnier sưu tuyển - Văn Hải chuyển ngữ
 
<<<    


06. Cầu xin trong mùa vọng

 

Lay Đức Mẹ mùa vọng,

Mẹ của mọi điều chúng con đợi chờ,

Mẹ đã cảm thấy

niềm hy vọng của Dân Chúa,

ơn cứu độ Chúa ban,

nhập thể trong lòng Mẹ,

xin Mẹ nâng đỡ chúng con làm cha làm Mẹ

thể chất cũng như tinh thần.

 

Lạy Mẹ của mọi điều chúng con hy vọng.

Mẹ đã tiếp nhận

quyền năng Chúa Thánh Thần

để lời Chúa hứa trở nên nhục thể,

xin cho chúng con được thể nhập tình yêu

là dấu hiệu của Nước Chúa

vào mọi hành vi của cuộc đời chúng con.

 

Lạy Đức Mẹ mùa vọng,

Mẹ của mọi điều chúng con săn sóc,

Mẹ từng tặng cho tuơng lai chúng con

một bộ mặt,

xin ban sức mạnh cho những người

đang đau khổ sinh ra

một thế giới mới công chính hòa bình.

 

Mẹ đã từng chiêm ngưỡng

Chúa Hài Nhi ở Belem

xin giúp chúng con nhận ra

những tín hiệu bất ngờ

tình dịu dàng Thiên Chúa ban.

 

Lạy Đức Mẹ mùa vọng,

Mẹ của Chúa Tử giá

xin giơ taycứu hết những người đang chết

và đi theo họ trong cuộc sinh lại

vào vòng tay Cha.

Lạy Đức Mẹ mùa vọng,

thánh tượng phục sinh,

xin ban cho chúng con tỉnh thức vui tươi

biết phân biệt lối Chúa Kitô đi qua

với việc Người đến

trong tấm dệt của công việc hằng ngày.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)