dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Hương Kinh Dâng Mẹ
 
 
Philippe Warnier sưu tuyển - Văn Hải chuyển ngữ
 
<<<    


07. Lễ Mẹ Vô Nhiễm

 

Lạy Mẹ thụ thai vô nhiễm,

Mẹ là sáng tạo bùng lên

trong ánh lộng lẫy tân kỳ.

Mẹ là toàn vẹn lạ lùng ;

là ân sủng hoàn toàn viên mãn

đến nỗi tràn đầy linh hồn một trầm lặng

sâu thẳm khôn dò.

 

Mẹ là trầm lặng của tuyết băng.

Mẹ trầm lặng đến tận đáy sâu

chính bản ngã Mẹ.

Mọi thung lũng được lấp đầy,

mọi núi đồi đều biến mất

dưới sự trầm lặng bao la

tuyết trắng tinh tuyền.

 

Không một tì vết, không một nét nhăn,

Mẹ là tấm gương không rạ

của vẻ đẹp Hóa công,

không bóng một bước chân,

không vết một tiếng động,

Mẹ là xuất thần không còn biết bản thân,

ôi trong trắng.

 

Mẹ là giếng niêm phong,

là trầm lặng nối liền

với những biên cương thần tính

là tặng ân tuyệt vời,

ở giữa thụ tạo mà lại sát gần tự hữu,

là hình ảnh toàn bích

mầu nhiệm vĩnh hằng của Cha,

trinh vẹn .

 

Mẹ là trong suốt khôn lời,

nơi tiếng gọi nào cũng vang động.

Là niềm lưu tâm trong vắt

đến những lời cầu vô vàn xô lấn nhau về Mẹ.

Lời cầu nào Mẹ cũng tiếp nhận

trong trầm lặng nhiệm mầu

và Cha đoái nghe

 

Lạy Nữ Trinh, xin tỏ ra là Mẹ !

Xin đem tài sản Mẹ

phung phát cho chúng con :

đó là một tham phần

vào trầm lặng tinh tuyền của Mẹ.

Xin lấy tuyết trắng tinh nguyên tuyền của Mẹ

che lấp tiếng chúng con ồn ào,

không bao giờ mệt mỏi.

 

Vừa khi một ý hão huyền để rơi tì vết,

lạy Mẹ thanh khiết,xin mặc cho chúng con

sự trắng trinh của Mẹ

tặng ân ngày một mới sinh sản vô tì.

Lạy Mẹ, xin luôn thấm sâu vào con

ơn luôn trầm lặng

cho tới mức vĩnh hằng.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)