dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Hương Kinh Dâng Mẹ
 
 
Philippe Warnier sưu tuyển - Văn Hải chuyển ngữ
 
<<<    


08. Lễ Chúa Giáng Sinh

 

Maria hiện diện,

Mẹ mang trong Mẹ hiệu quả lời Chúa hứa,

Đấng mà vũ trụ chờ mong.

Thân xác Mẹ là đền thờ Chúa Thánh Linh,

và tâm hồn Mẹ là nhà tạm sống

chứa đựng hết mọi bí mật

những mối tình của chúng con.

 

Maria du mục

như Tổ phụ Abraham của Mẹ,

Mẹ đã rời bỏ đất tổ quê cha

nếu không phải nỗi bần cùng của Mẹ,

nhưng Mẹ lại có thể tặng trao tất cả

vì Mẹ biết Mẹ đã lĩnh nhận mọi ơn trời.

 

Maria trầm lặng

không nói gì, nhưng Mẹ tiếp thu,

Mẹ ân iu hết mọi chuyện này

trong tâm hồn, trong nội tâm Mẹ,

và Mẹ dâng tất cả lên Chúa tạo thành.

 

Maria nghèo nàn

giữa con lừa và con bò

với thánh Giuse

lương quân trung thành của Mẹ,

với các thiên thần và mục tử,

Mẹ đón gặp tất cả những ai bé nhỏ,

tất cả những ai tìm một chỗ nương nhờ.

 

Maria đản sinh

Mẹ của mọi niềm chúng con mong đợi

của mọi niềm chúng con đợi trông.

Mẹ đã sinh ra vũ trụ mới

và giải thoát toàn thể tạo thành.

 

Vòng tay và lòng Mẹ rộng mở

đón nhận " Thiên- Chúa- ở- cùng- chúng- con"

Người nằm đó trên nắm rơm,

nhưng Người còn ngự trong Mẹ.

Trong nét cười, trong tình Mẹ yêu đương

Người ban tặng chính mình.

 

Maria,

xin dạy chúng con

mang Thiên Chúa trong xác thể này,

sinh ra sự sống, sinh ra tình yêu

để anh em con được hạnh phúc.

 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)