dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Hương Kinh Dâng Mẹ
 
 
Philippe Warnier sưu tuyển - Văn Hải chuyển ngữ
 
<<<    


09. Dâng Maria Mẹ Chúa Trời

 

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời...

Làm sao con mệt được

khi lặp lại những lời trên,

những lời vừa vấp phạm vừa huy hoàng,

gây trong con vừa e sợ vừa hân hoan.

Nơi Mẹ, ôi Maria,

Thiên Chúa trở thành bào thai,

và Mẹ sinh Chúa không do bất cứ một ai

dầu họ có định mệnh kỳ diệu thế nào đi nữa

nhưng do đích thân Thiên Chúa.

Thụ Tạo, trong thân phận nhỏ hèn, run lên

đón nhận Thiên Chúa mình

vào chỗ sâu xa nhất của xác thể và sự sống,

vì biết rằng Chúa đang đợi chờ nơi Mẹ

những sáng kiến đầy tình hiền mẫu.

Và, ôi Maria,

Mẹ khăng khít với Ngôi Lờỉiện diện

đang trao mình cho Mẹ trong lặng tiếng im hơi.

Và nếu Thiên Chúa nhắc con rằng

phàm ơn làm Mẹ làm cha nào nơi nhân loại,

cũng đều thật là sinh hạ và đời

một con người sống, sống vì Thiên Chúa ?

 

Và nếu Thiên Chúa mời con tiếp rước Người,

không vào chỗ tiềm mật của xác thể con,

thì ít ra vào chỗ tiềm mật của cuộc đời con,

đợi chờ nơi con những sáng kiến

đầy tình Mẹ hiền ?

Và nếu bỏ qua những phương tiện

hèn yếu của con

ôi Maria, con theo gương Mẹ mà

khăng khít với Ngôi Lời hiện diện ?

Thì con lại chẳng tiếp nhận Thiên Chúa

một cách khác hay sao :

Maria, Người sẽ nên trẻ nhỏ

như từng ở trên tay Mẹ

tỏ mình cho mục tử và thiên thần,

một dấu hiệu cho loài người

đi vào niềm vui của Mẹ,

để họ nhận ra Thiên- Chúa- ở- cùng - chúng- ta.

Cho nên, ôi Maria, Mẹ của con

và Mẹ của hết mọi người,

xin Mẹ cầu nguyện

để hy vọng ấy nên thành sự.
 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)