dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Hương Kinh Dâng Mẹ
 
 
Philippe Warnier sưu tuyển - Văn Hải chuyển ngữ
 
<<<    


10. Lễ Thánh Gia

 

Maria Giuse tình âu yếm,

hằng ngày vẫn đản sinh

Người Con ánh sáng của mình.

Xin cho phép con được ở cạnh bên

như một đồng hành trung tín.

 

Vâng, Maria Giuse,

Con khao khát biết bao

sẵn sàng tiếp đón Chúa Giêsu

để vui lòng Chúa.

Maria Giuse, nơi cư ngụ

của gia đình thần linh

xin cầu cho con được :

 

một thân xác dẻo mềm, dâng hiến

được tình âu yếm sáng soi ;

một đầu óc tuân vâng,

chăm chú, chịu thua thiệt,

một tâm hồn mở rộng, hoan hỉ, thung dung.

Hôm nay trước mặt bạn bè

con xin phát thệ sống ân tình,

thua thiệt, thung dung.

 

Maria Giuse, xin cho con

chu toàn ước muốn nồng nhiệt này,

không do ý chí con

nhưng do con thưa vâng trong mọi lúc,

sống như Maria Giuse

khi vui cũng như khi khổ

liều hi hiến thân mình.

 

Và như vậy, chìm ngụp trong hành động,

chiêm niệm và hợp thông :

con giúp Chúa Kitô làm lớn lên

trên trái đất

tình thân ái, mối tâm đồng

và đức thung dung.

Amen.


 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)