dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Hương Kinh Dâng Mẹ
 
 
Philippe Warnier sưu tuyển - Văn Hải chuyển ngữ
 
<<<    


11. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

 

Ôi Nữ Trinh vô nhiễm,

con đến nguyện cầu

nơi hang diễm phúc

nài Mẹ lắng nghe con.

 

Lắng nghe con cầu khẩn,

ôi Mẹ thánh dịu dàng.

cho con luôn sẵn sàng

nói xin vâng như Mẹ

mỗi cảnh đời con sống.

 

Ôi Thánh Maria đồng trinh,

Mẹ đã trao Chúa Giêsu cho chúng con

để cứu chúng con thoát khỏi tội lỗi.

Con muốn tôn thờ Chúa biết bao

cho tới ngày Chúa đến !

Chúa nhìn trên chúng con

với tình yêu cao cả...

 

Ôi Trinh Nữ Maria dịu hiền

con xin hết tình tạ ơn Mẹ.

Chúc tụng Mẹ, ôi Nữ Vương Thiên đường,

Mẹ tuyệt mỹ trước mắt chúng con.

 

Tụng ca, tụng ca

Mẹ ở trên trời.

Tụng ca, tụng ca

mến yêu và vinh quang muôn đời.


 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)