dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Hương Kinh Dâng Mẹ
 
 
Philippe Warnier sưu tuyển - Văn Hải chuyển ngữ
 
<<<    


12. Cầu xin Mẹ Mùa Chay

 

Lạy Đức Mẹ Mùa Chay,

ôi Maria, Nhi Nữ Israel

xin giúp chúng con nhớ rằng

Thiên Chúa đã huấn luyện Dân Người

trong thời gian xuất hành và trên xa mạc.

 

Lạy Đức Mẹ Mùa Chay,

ôi Maria, Mẹ không ngừng trở lại

đón nhận Thiên Chúa dài suốt cuộc đời,

xin nâng đỡ chúng con đối diện với thử thách,

xin kèm bên những cuộc chúng con trở về.

 

Lạy Đức Mẹ Mùa Chay,

ôi Maria, Mẹ đau đớn,

Mẹ đã tha cho những đao phủ giết Chúa Kitô,

xin dạy chúng con

tiếp nhận ơn Người tha thứ

mỗi lần chúng con lại đóng đanh Người.

 

Lạy Đức Mẹ Mùa Chay,

ôi Trinh Nữ đã lên trời,

gặp lại Con trong Chúa Cha vinh quang,

xin cùng đi với chúng con

trên đường chúng con tiến về Sống Lại.


 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)