dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Hương Kinh Dâng Mẹ
 
 
Philippe Warnier sưu tuyển - Văn Hải chuyển ngữ
 
<<<    


13. Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ 

 

Lạy Nữ Trinh Maria,

Mẹ đã đăm đăm

chỉ thuần túy lắng nghe lời thiên thần,

xin cho con chăm chú

nghe những cuộc loan báo hằng ngày cho con.

 

Mẹ, Mẹ hoàn toàn hiến dâng cho Thiên Chúa.

Mẹ đã đơn thành tiếp nhận

sứ mạng vượt trên khả năng mình,

xin giúp chúng con đọc lên

những tiếng “ xin vâng”

không lần chần tránh né.

 

Lạy Mẹ đồng trinh Maria,

Trong im lặng khiêm nhường,

Mẹ đã dâng Chúa Con một nơi cư ngụ,

Xin cho con ân cần tiếp đón

mầu nhiệm Ngôi Lời.

 

Mẹ là lời hứa vui tươi

của loài người được cứu chuộc,

xin gợi lên ttrong tâm hồn con

niềm hỉ hoan phục vụ

và mau mắn yêu thương.

 

Lạy Nữ Trinh tràn đầy ân sủng,

xin ban cho con hoa trái

một cuộc sinh lại, cuộc sinh lại dẫn con

đến nơi chỉ còn chiêm ngắm

Danh Thánh thần linh.


 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)