dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Maria, Mẹ Con
 
     
<<<    

MẸ ƠI

Muốn nói đến Mẹ Maria. Không hiểu tại đâu mà ngày nay lại có phong trào bài trừ hoặc cắt xén lòng sùng kính Đức Mẹ. Nhiều người sợ không dám ra mặt công khai đả đảo lòng sùng kính Mẹ và hiên ngang cho rằng mình đang bênh vực quyền lợi Chúa Giêsu. Thực là ngụy biện. Chúa Giêsu và Mẹ Maria đâu có phải là hai đối thủ tranh quyền cướp vị nhau. Có bao giờ Mẹ Maria muốn hạ bệ Chúa Giêsu để làm Bà Chúa duy nhất! Trái lại Mẹ là đường, là ánh sáng, và là Đấng chỉ đạo đưa ta đến mục tiêu duy nhất là Chúa Giêsu.

 Còn Chúa Giêsu thì từ ngày nhập thể và cho đến đời đời, bao giờ cũng là con của Đức Mẹ, một người con hiếu thảo, một người con luôn trọng kính Mẹ, một người con muốn Mẹ được biết tới, và được trọng kính xứng với thiên chức Mẹ Thiên Chúa.

Nói đến “Mẹ Thiên Chúa” dĩ nhiên chúng ta đề cập đến một chức vụ phải được trọng kính tới mức vô hạn định, hầu vô cùng. Thiên Chúa là Đấng đáng được tôn trọng vô cùng thì Mẹ Thiên Chúa cũng phải được tôn trọng ngoài sức loài người  có thể. Thế thì tại sao có người cho việc bỏ, hoặc giảm bớt lòng sùng kính Mẹ là hữu lý? Về những điểm này tôi xin được hân hạnh trình bày lần lượt với bạn đọc trong những trường hợp thuận tiện. Hiện nay chúng ta đề cập đến điểm khác tuy là hiệu quả của điểm trên, nhưng trực tiếp đi ngay vào tâm lý quần chúng: Chỉ khi nào ta nhận định đúng “Maria là Mẹ tôi, Mẹ chúng ta” lúc đó ta mới tôn trọng yêu mến cho hợp tình con thảo. Chỉ lúc đó ta mới thốt lên được với một giọng điệu mến yêu “Mẹ ơi”. Có lẽ nhiều lần trong lúc đau khổ, ta quỳ dưới chân tượng Đức Mẹ và nức nở bật ra hai tiếng: “Mẹ ơi” cùng với hai hàng nước mắt đầm đìa. Và cũng trong lúc đó ta cảm thấy một liên lạc đặc biệt giữa ta và Đức Mẹ. Còn liên lạc đó như thế nào có lẽ chúng ta chưa cảm thấy thấm thía vì chưa ý thức rõ ràng nguyên tắc tín lý: Maria là Mẹ ta.

Minh chứng cho đứa con biết người kia là mẹ nó, là một việc ít khi có, trừ trường hợp mẹ con xa nhau từ vừa sinh. Nhưng tình máu mủ có một mãnh lực lạ lùng khiến mẹ nhìn ra con, và con nhận ra mẹ ngay. Còn trong lãnh vực siêu nhiên thì vấn đề lại khác. Maria là Mẹ tôi là một giáo điều thuộc lãnh vực đức tin. Mà đã là đức tin thì chúng ta phải đề cập đến những gì không trông thấy hay chưa thấy. Nếu thấy rồi thì không còn phải là tin. Đức tin dạy gì về giáo điều: Maria là Mẹ ta?

Tất cả tín điều Maria là Mẹ ta tùy thuộc vào tín điều Đức Chúa Giêsu, là Đấng Cứu Thế, Đấng là đàng, là sự thật và là sự sống thiêng liêng của chúng ta. Vấn đề này chắc bạn không hồ nghi. Vì nếu hồ nghi bạn sẽ không còn là tín hữu. Đối với ta, Chúa Giêsu là tất cả. Toàn bộ Tân ước minh chứng điều này. Ta không cần viết thêm. Điều cần để chúng ta biết thêm là theo đạo lý Tân ước chứa chất trong các thư Thánh Phaolô, là chúng ta, tất cả những ai tin vào Chúa Cứu Thế, đã thành nên một với Đức Kitô, để biến thành một thân thể mầu nhiệm.

Trước hết để chỉ việc đồng hoá giữa ta và Chúa Giêsu, để trở thành một Nhiệm Thể, Chúa Giêsu đã mặc khải cho thánh Phaolô trên đường Đamascô, khi ông đi lùng bắt tín hữu vì không giữ đạo cũ. Chúa phán: “Saulô, Saulô sao tìm  bách hại ta? – Ngài là ai?- Ta là Giêsu ngươi đang tìm bắt?”- (Act 9, 4...) Đây là một mặc khải rõ ràng về sự đồng hoá giữa Đức Kitô và tín hữu. Vì bắt bớ tín hữu tức là bắt bớ chính Chúa Kitô. Lý do là khi tín hữu chịu phép Rửa, lúc đó nhờ ơn thánh và nhờ Chúa Thánh Thần họ được đồng hoá với Đức Kitô và do đó được trở nên “con nhận” của Thiên Chúa. Nghĩa là họ được thông công quyền làm con của Đức Kitô để trở nên con Chúa. Nói kiểu khác, họ được đồng hoá với Đức Kitô. (1Cor 12, 13; Rom 6, 4) Sự đồng hoá đó được tăng cường và phát động trong phép Thánh Thể, nơi mà Chúa Giêsu kết hợp với tín hữu một cách thắm thiết, khiến tín hữu trong giây phút rước Thánh Thể, được thực sự trở nên một với Chúa Giêsu (1Cor 10, 16...).

Các tín hữu, hay Giáo hội, nhờ ơn thánh, nhờ đức tin và các nhiệm tích, theo đạo lý thánh Phaolô, đã trở thành  nhiệm Thể, nơi mà Đức Kitô thông ban một cách dư dật sự sống của Ngài (Col 4, 15). Để tả quan niệm này thánh Phaolô viết: Chúa Cha đặt mọi sự dưới chân Con và đã đặt Con trên mọi sự, đặt Con là Đầu của Giáo hội mà Giáo hội là Chi Thể của Người (Eph 1, 22). Nhiệm thể đó nhận được của nuôi, mối liên kết nhờ các động mạch luân chuyển để lớn mạnh và trưởng thành theo ý Chúa (Col 2, 18).

Thiết tưởng không còn đạo lý nào hay ho, hấp dẫn, yên ủi và tăng nhân phẩm con người hơn đạo lý Tân ước: chúng ta được thực sự trở nên một với Đấng Cứu Thế là Thiên Chúa và là người, đã chết và sống lại, và hiện còn sống với chúng ta và trong chúng ta. Vì thế mối liên lạc giữa ta và Đức Mẹ Maria cũng phải là chính mối liên lạc giữa Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Dĩ nhiên là ở hai lãnh vực khác nhau. Tự nhiên và siêu nhiên. Chúa Giêsu là con của Đức Mẹ đúng hệt như chúng ta là con của mẹ ta. Vì thế  mối liên lạc, tình mẹ con, lòng hiếu thảo v.v.. giữa Chúa Giêsu và Đức Mẹ là tất cả những gì tự nhiên phải có. Còn chúng ta đối với Đức Mẹ thì những tính cách đó được thể hiện bằng những phương thế đức tin và ơn thánh. Bởi vì thực sự, nhờ ơn thánh ta được nên một với Đức Kitô. Yêu mến, tôn kính Mẹ Maria, vì thế phải là một bổn phận thiết yếu của người Kitô hữu. Những ai quả quyết khử trừ lòng tôn kính này, đương nhiên phải kể là thành phần bất hảo của Nhiệm Thể Chúa Cứu Thế. Chắc chắn Ngài không thể vui lòng khi thấy cá nhân đó xuất hiện.

Xem qua đạo lý Tân ước về mối tình mẹ con giữa Đức Maria và chúng ta, chắn chắn bạn thấy lý do khẩn thiết của việc yêu mến Đức Mẹ. Nhưng có lẽ bạn muốn thắc mắc: có phải lời Chúa phản với Gioan từ trên Thánh giá trước giờ sinh thì: “Gioan, đây là Mẹ con” và phán với Đức Mẹ: “Đây là con Bà” (Gn 19, 25-27) là bản di chúc khiến tín hữu trở nên con Đức Mẹ?

Theo luật chú giải Thánh kinh thì Lời Chúa trong Phúc âm có thể được cắt nghĩa đen, hay nghĩa theo chữ, và nghĩa bóng, hay nghĩa thiêng liêng. Nghĩa đen, hay nghĩa theo chữ, chính là điều Chúa Thánh Thần trực tiếp mặc khải. Theo nghĩa đen, thì những lời Chúa Giêsu phán với Gioan và với Đức Mẹ trước phút từ trần liên quan riêng đến Đức Mẹ và thánh Gioan. Nghĩa là Chúa muốn yên ủi giúp đỡ Mẹ như con.

Nhưng theo nghĩa bóng hay nghĩa thiêng liêng, là nghĩa không rút ra trực tiếp từ chính chữ, nhưng là gián tiếp đi theo nhân vật hay sự vật, theo nghĩa này, các nhà chú giải Thánh kinh, các nhà Thần học, và các vị Giáo phụ đồng ý nhận định rằng, tại chân đồi Calvario, thánh Gioan là đại diện các tín hữu, và vì thế, ủy thác Đức Mẹ cho thánh Gioan tức là ủy thác cho các tín hữu. Nói kiểu khác. Đức Mẹ được tuyên bố là Mẹ các tín hữu một cách công khai và long trọng từ lúc đó.

Dầu sao, đây cũng chỉ là lời tuyên bố chấp nhận một sự việc đã có, chứ không phải là những lời tác thành một sự việc chưa có. Như chúng ta đã nói, Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là hồn sống, là đường đi và là sự thật, đồng thời liên kết với ta như đầu với thân thể.

Vì thế mỗi lần nhìn ảnh Mẹ Maria, đặc biệt là trong mùa Sinh nhật, nơi hang đá máng cỏ, chúng ta đừng quên mầu nhiệm ơn thánh này. Chúa Giêsu không bao giờ phân ly khỏi Mẹ Maria được…. Bao giờ Người cũng là con của Đức Mẹ. Và chúng ta, những người đã chịu phép rửa, đã tin vào Chúa Kitô, chúng ta nên một với Người. Cho nên biết hay không, chúng ta cũng là con Đức Mẹ. Nếu chưa hiểu chúng ta cần học thêm. Và khi hiểu mầu nhiệm này, chúng ta cảm thấy sung sướng, yên ủi hãnh diện và dào dạt trìu mến khi đặt môi hôn chân Chúa Hài Đồng, đồng thời khi hôn mặt người Mẹ muôn yêu, với những rung động khôn tả của con tim , chúng ta sẽ thốt lên như đứa trẻ lâu ngày nay gặp lại mẹ: “Mẹ ơi”….

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)