dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Maria, Mẹ Con
 
     
<<<    

QUA TAY ĐỨC MẸ

Theo ý định khôn ngoan của Thiên Chúa, tất cả mọi ơn lành phần hồn phần xác Ngài muốn trao tặng cho nhân loại nói chung và cho từng người nói riêng, đều phải qua tay Đức Mẹ Maria. Mẹ là Ái Nữ ngoan thảo của Thiên Chúa Cha, là Bạn Tín Trung của Chúa Thánh Thần và là Mẹ tốt lành của Chúa Con. Chính vì Mẹ đã can đảm cộng tác với Chúa Con trong công cuộc cứu chuộc nhân loại, nên Thiên Chúa đã ký thác nơi Mẹ tất cả kho tàng ơn Thánh Con Mẹ đã lập để Mẹ muốn ban cho ai, ban khi nào, ban bao nhiêu đều tùy ý Mẹ.

Sự sống thiêng liêng của chúng ta đã được tái sinh nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Cứu Thế, Con Đức Mẹ, công cuộc này lại liên hệ mật thiết (nếu không muốn nói là lệ thuộc) vào tiếng “Xin vâng” của Đức Mẹ ngày Sứ Thần truyền tin. Thế nên vẫn theo thể thức Ba Ngôi Thiên Chúa đã an bài thì việc tiếp tục dưỡng nuôi làm cho sự sống ấy triển nở vững mạnh thêm mỗi ngày, cũng do sự chăm sóc khéo léo của Đức Mẹ. Thánh Irênê viết: “Đức Maria, do sự vâng phục thánh ý Chúa, đã trở nên nguyên nhân ơn cứu độ cho chính Mẹ và cho toàn thể nhân loại” (Adv. Haer III, 22, 4). Thánh Germanô ca tụng vai trò của Đức Mẹ qua nhiều chi tiết hơn: “Ôi Mẹ Thiên Chúa (Theotokos), nhân loại được siêu nhiên hóa khi Mẹ trở nên nơi cư ngụ của Chúa Thánh Thần. Không ai được tràn đầy sự hiểu biết Thiên Chúa nếu không qua Mẹ, ôi Mẹ rất thánh. Không ai được cứu độ nếu không qua Mẹ, ôi Mẹ Thiên Chúa. Không ai được nhận lãnh lòng Chúa xót thương nếu không qua Mẹ Đấng chiếm hữu Thiên Chúa.... qua Mẹ, mọi người trên trái đất nhận được muôn phúc lành, bởi vì không nơi nào mà danh Mẹ không được tôn vinh” (PG. 98, 321).

Thánh Phaolô, từ những năm đầu của kỷ nguyên Kitô giáo đã xác quyết Chúa Giêsu Kitô là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Chúa đã hy hiến chính mình để làm giá cứu chuộc mọi người (1Tim 2, 5-6). Nhưng chính Chúa Giêsu, Đấng môi giới duy nhất này lại nêu gương cho nhân loại cậy nhờ Đức Mẹ như môi giới giữa Ngài và nhân loại khi Ngài giáng sinh qua lòng trinh khiết Đức Mẹ, nhờ tay Đức Mẹ Ngài được dâng hiến cho Thiên Chúa Cha trong đền thánh Giêrusalem, giây phút trọng đại cuối đời khi Ngài hoàn tất công cuộc cứu chuộc trên Thánh Giá cũng có Đức Mẹ đứng kề bên để hiệp công hiến tế.

Phải chăng thánh Phaolô đã mặc nhiên đề cập đến vai trò trung gian của Đức Mẹ giữa Đấng Trung Gian duy nhất và nhân loại qua đoạn thư thánh nhân viết cho tín hữu Galata sau đây: “Khi đến thời hạn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến, sinh ra bởi một phụ nữ, dưới luật pháp hầu để cứu vãn những người sống dưới luật pháp, nhờ đó chúng ta được thừa nhận làm con cái Chúa”. (Gal 4, 4). Gregoriô Palama, một tác giả khác đã lược tóm nhiệm vụ của Đức Mẹ trong mấy dòng này: “Đức Mẹ đứng ở giữa Thiên Chúa và nhân loại để làm cho Thiên Chúa nên Con người và loài người nên con Thiên Chúa. Không một ơn thiêng nào tới được người ta hay các Thiên Thần mà không qua Đức Mẹ”.

Ngày nay, sau gần 20 thế kỷ, Giáo Hội cảm nghiệm rõ hơn vai trò trung gian của Mẹ, nên Công đồng Vaticano II đã không ngần ngại công nhiên hóa những tước hiệu do lòng tín thác của các tín hữu đã gán cho Đức Mẹ qua các thời đại: “Vị Trạng Sư, Vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian”(HCGH #62). Thánh Công đồng còn giải rõ thêm: “Sự trung gian duy nhất của Đấng Cứu Thế không những không loại bỏ mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất là Đức Kitô”.

Nhiệm vụ trung gian của Đức Mẹ vừa để chuẩn bị nhân loại đón nhận ơn Cứu Độ của Thiên Chúa, vừa để giáo hóa cải thiện nhân loại nên giống Con Mẹ- Vị Thiên Chúa mặc xác phàm- để cùng trở nên hy lễ thơm tho thượng tiến Chúa Cha. Người tín hữu càng ý thức rõ nhiệm vụ song phương này của Đức Mẹ, họ càng phó thác cậy trông Đức Mẹ, cuộc sống thiêng liêng của họ càng phát triển phong nhiêu. Vì qua Đức Mẹ họ tìm được nguồn sống và hạnh phúc, được Mẹ phù giúp chỉnh trang họ càng dễ đồng hóa với Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ. (NSTTĐM)

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)