dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Maria, Mẹ Con
 
     
<<<    

MỐI QUAN TÂM CỦA ĐỨC MẸ :
PHẦN RỖI CỦA CÁC LINH HỒN

Đọc lại các bản tường thuật những lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, khi ban truyền 3 mệnh lệnh cho nhân loại qua Lucia, Jacinta và Phanxicô, người ta nhận ra mối quan tâm hàng đầu của Đức Mẹ là phần rỗi các linh hồn rồi mới đến hòa bình cho thế giới và việc ngăn chặn làn sóng vô thần.

Ngay từ lần thứ ba Đức Mẹ hiện ra, ngày 13-7 năm ấy, Đức Mẹ đã cho ba trẻ được thị kiến hỏa ngục, nơi đó các thần dữ đang bị thiêu đốt như các cục than hồng, vô số linh hồn kẻ tội lỗi bị gia hình trong đó, bị tung lên rớt xuống như những tàn than không trọng lượng. Những hình ảnh khủng khiếp này đã in rất sâu đậm vào tâm trí các em như không bao giờ quên nổi. Các em đã thay đổi hẳn nếp sống cũ, trở nên rất chăm chỉ đọc kinh cầu nguyện và làm nhiều việc hy sinh hãm mình để đền tội và cầu cho nhiều tội nhân thống hối. Nhiều lần Jacinta đã nhịn ăn kiêng uống để cầu cho kẻ tội lỗi ăn năn. Các bạn của em có mời em ăn, em chỉ trả lời: “Không, tôi muốn dâng hy sinh này để cầu cho kẻ có tội, kẻ đã mê ăn quá độ”. Được mời dùng đồ uống, cô bé cũng trả lời: “ Không, tôi không uống để cầu cho kẻ đã từng uống say sưa”.

Đặc biệt trong lần hiện ra ngày 13-7, Đức Mẹ còn day cho ba em một lời cầu nguyện vắn tắt để đọc thêm vào sau mỗi chục kinh mân côi. Còn lời kinh nào tha thiết hơn diễn tả rõ mối quan tâm của Mẹ tới phần rỗi chúng ta bằng kinh này: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi lửa hoả ngục. Xin đưa các linh hồn về Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn.”

Ai trong chúng ta cũng biết và thâm tín rằng hỏa ngục là hình phạt ghê sợ mà nguyên nhân đã tới hỏa ngục là tội lỗi... nên Mẹ dạy chúng ta trước nhất phải xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi xúc phạm tới Người, nhưng nếu đã trót xúc phạm thì hãy xin Người ơn thứ tha, để chúng ta khỏi sa vào chốn trầm luân đời đời, không được chiêm ngắm nhan Chúa là nguồn gốc hạnh phúc, chân thiện mỹ!

Kế đến, Mẹ cũng dạy chúng ta nài xin Chúa đưa về quê trời nhiều linh hồn. Các linh hồn Mẹ nói tới đây là những linh hồn nào, nếu không phải là những kẻ đã chết trong tình trạng có ơn nghĩa Chúa, nhưng chưa đền tội đủ, chưa được tẩy luyện trong sạch. Chúng ta thường gọi thành phần đó là các linh hồn trong chốn luyện tội. Dù luyện tội chỉ là một tình trạng chuyển tiếp, các linh hồn lành thánh phải trải qua trước khi được vào Nước Trời, nhưng sự xa cách Chúa cũng làm cho các linh hồn thấy đau đớn khổ cực hơn bất cứ một hình khổ nào con người có thể tạo ra. Các linh hồn rất mong thời gian tẩy luyện sớm được chấm dứt.

Lời cầu nguyện, các việc lành phúc đức. Nhất là Thánh lễ Misa chúng ta dâng lên Thiên Chúa để đền thay những thiếu sót của các linh hồn sẽ lôi kéo được tình thương của Chúa. Ngàisẽ rút vắn thời gian tẩy luyện cho các linh hồn.

Điều Đức Mẹ mách bảo cho chúng ta, cũng chính là điều Chúa Giêsu lần kia đã dạy Thánh nữ Catarina: “Chúng con có thể thâu ngắn thời gian bị tẩy luyện của các linh hồn... sự quan phòng của Ta là muốn dùng chúng con như kẻ trung gian, chúng con có thể giúp đỡ họ nhờ việc bác ái, ăn chay, kinh nguyện và Thánh Lễ Misa...”

Giáo Hội vì đã thấu hiểu được tầm quan trọng của việc cầu nguyện này nên đã đưa vào phụng vụ một ngày lễ cầu chung cho các tín hữu đã qua đời, ấn định vào mồng 2 tháng 11 hằng năm, ngay sau ngày kính chung các thánh Nam nữ. Lời nguyện trong phần dâng lễ vật đã đề cập rõ đến việc xin Chúa tẩy rửa và đưa các linh hồn về hưởng hoan trên nước hằng sống:

“Lạy Chúa toàn năng và từ bi, nhờ lễ tế này, xin tẩy sạch tội lỗi các tôi tớ Chúa đã qua đời, trong Máu Thánh Chúa Kitô, để những người Chúa đã rửa trong nước rửa tội thì Chúa cũng tiếp tục thanh tẩy họ nhờ lượng khoan hồng từ bi của Chúa.”

Hiểu biết mối quan tâm của Đức Mẹ đối với hạnh phúc trường cửu của chúng ta, sự giải thoát các linh hồn luyện ngục khỏi mọi hình khổ, chúng ta hãy kiểm điểm lại chính thái độ của chúng ta đối với đời sống siêu nhiên và lòng hiếu thảo bác ái đối với những người quá cố. Hãy cải thiện, xa lánh tội lỗi là nguyên nhân làm mất hạnh phúc thiên đàng của chúng ta. Hãy năng dâng lễ, cầu nguyện và gia tăng các việc lành cầu cho những linh hồn chúng ta thương mến để Chúa thương đưa về quê hương vĩnh cửu dọn đón chúng ta sau này. (NSTTĐM).

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)