dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Maria, Thành Nazaréth
 
     
<<<    


VIII. NỮ TÌ CAO CẢ 

Mẹ hỏi: “Việc ấy xảy đến thế nào được?” Và thiên thần đã trả lời Mẹ như sau:

“Chúa Thánh Linh sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao phủ bà. Vì thế, Đấng thánh sinh ra bởi bà sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1.35).

trước hết, thiên thần đề cập đến ngai Đavít, và một triều đại không có ngày tàn trên nhà Giacóp. Như vậy người ta có thể hiểu được rằng ngai báu Israel, hiểu theo nghĩa vật chất, sẽ được trùng hưng lại theo lòng mong ước của nhiều người Dothái. Những chi tiết được thiên thần nói ra chứng tỏ rằng đây có liên hệ đến một dòng dõi thiêng liêng của Đavít, mặc dầu dòng dõi này có thật, và cũng liên hệ đến một triều đại vượt quá khỏi không gian và thời gian.

Mẹ Maria hỏi Mẹ phải làm gì, thiên thần trả lời rằng chính Thiên Chúa sẽ hành động trong Mẹ. Thiên thần đã quả quyết rằng Thiên Chúa ở với Mẹ, và Mẹ đã đắc sủng với Thiên Chúa; lúc này đây thiên thần đề cập đến một nhân vật mới sẽ đến. Thánh Bernardo đặt câu hỏi như sau: “Mẹ có thể được đầy ơn phúc mà lại không chiếm hữu được Chúa Thánh Linh, Đấng ban phát mọi ơn phúc không?” (Mis. 4.3). Thánh nhân lại còn hỏi thêm: “Mẹ Maria được đầy ơn phúc nhưng tại sao Mẹ còn đắc sủng nữa?” thánh nhân trả lời bằng giải nghĩa rằng đây là một sự tràn đầy ơn Chúa cho phần rỗi thế gian:

“Chúa Thánh Thần sẽ đến trên Mẹ, và dầu thơm quý giá ấy sẽ chảy trên Mẹ một cách tràn trề và mạnh mẽ đến nỗi mọi nơi sẽ ngập lút. Việc này đã xảy ra vì chúng ta đã ngửi thấy mùi thơm, và chúng tôi đã hân hoan vì Mẹ được xức dầu” (Mis. 1.5).

Thánh Bernardo thích suy ngắm về việc Chúa Thánh Linh đến trong Mẹ Maria. Việc Chúa Thánh Linh đến trong viên mãn là một hồng ân đầy tràn đổ xuống trên chúng ta:

Thiên thần xác quyết rằng Chúa Thánh Linh phải đến trên Mẹ Maria. Chúa Thánh Linh đến làm gì? Phải chăng Ngài đến để trào đổ xuống trên Mẹ đầy tràn ơn hơn nữa? Với mục đích nào? Nếu không phải là để Mẹ được đầy ơn Chúa Thánh Linh cho chính bản thân Mẹ, nhưng Mẹ còn lĩnh được phần tràn đầy dư thừa ấy cho chính chúng ta. Chớ chi mùi hương thơm, tôi muốn nói những đoàn sủng, lan toả ra ngào ngạt để tất cả chúng ta lãnh nhận được từ sự viên mãn ấy” (Ass. 1.2).

Sau khi loan báo hành động đặc biệt của Chúa Thánh Linh, thiên thần nói thêm: “Quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà”. Đây không phải chỉ là một đám mây đơn thuần, dấu chỉ của sự Thiên Chúa hiện diện trong hiển vinh, nhưng đúng là quyền lực Đấng Tối Cao sẽ bao phủ Mẹ dưới bóng của Ngài. Trong Thánh Kinh, bóng Đấng Tối Cao có nghĩa là hiện diện, là hành động và che chở. Việc nhập thể đòi phải có quyền năng Thiên Chúa để thực hiện, vì việc nhập thể được bao phủ trong một bức màn bóng tối và mầu nhiệm.

Mẹ Maria không xin dấu chỉ; Mẹ không nghi ngờ gì quyền năng và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Chính thiên thần đã nghĩ đến và cho Mẹ một dấu chỉ;

“Hơn nữa, này đây, Elizabeth là chị họ bà cũng đã thụ thai được sáu tháng, vì chẳng có việc gì mà Thiên Chúa không làm được” (Lc 1.36).

không muốn vì mình mà Mẹ Maria phải lung lạc, thiên thần cho Mẹ một tang chứng nói lên rằng Thiên Chúa đang thực hiện nhừng lời hứa về Đấng Thiên Sai. Mẹ Maria và thánh nữ Elizabeth đều có liên hệ đến kế hoạch Thiên Chúa. Việc bà Elizabeth có thai chẳng bao lâu đã được đồn thổi khắp thành Nazareth. Khi đưa tin cho Mẹ Maria biết bà Elizabeth sẽ sinh con trai, thiên thần muốn minh chứng rằng sứ mạng của mình ở Nazareth cũng giây dưa với sứ mạng mình đã thi hành ở đền thờ Giêrusalem.

Trước khi trả lời, Mẹ Maria đã phải suy nghĩ đắn đo rất lâu giờ để biết những gì Mẹ phải làm. Sự quyết định của Mẹ bắt Mẹ phải dấn thân chẳng những cùng với tương lai của Mẹ và còn cả với tương lai của thánh Giuse nữa. Mẹ không thể hỏi ý kiến ai được. Thầy ký lục thông thạo Thánh Kinh nhất cũng không thể khuyên Mẹ phải xử trí ra sao. Người có liên hệ với quyết định của Mẹ hơn hết là thánh Giuse, Mẹ đã hết dạ tin tưởng Ngài. Mẹ không hề do dự mà không lôi kéo Ngài vào cuộc mạo hiểm tiên tri này. Mẹ chắc chắn về Ngài, Mẹ tin rằng Ngài sẽ bằng lòng để Thiên Chúa thực hiện nhờ Ngài những lời đã hứa cùng Đavít, tổ phụ Ngài.

Lúc ấy, thị xã bé nhỏ Nazareth trở nên như tâm điểm của cả vũ trụ. Tương lai nhân loại sẽ được giải quyết ở Nazareth. Trời và đất, tức là một thiên thần và một thiếu nữ, đối thoại với nhau. Nhân danh Thiên Chúa, thiên thần chờ đợi thiếu nữ trả lời thay cho tất cả anh chị em trên dương thế. Thật là lạ lùng, Thiên Chúa để cho loài người quyết định một vấn đề hệ trọng đến thế. Và cũng là một hồng ân cao cả vì Thiên Chúa thỉnh nguyện thụ tạo của Ngài. Thiên Chúa không truyền lệnh, Ngài chỉ đề nghị, vì đây không phải là một khế ước vụ lợi, nhưng là một minh ước tình yêu. Mà tình yêu không bắt buộc phải chấp nhận, tình yêu chỉ hiến tặng và nài xin một đặc ân là có yêu ta không!

Thánh Bernardo tưởng tượng toàn thể vũ trụ đang ngóng chờ câu trả lời của Mẹ như sau:

“Mẹ đã nghe, Mẹ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai; Mẹ đã nghe như thế, không phải Mẹ nghe một người phàm, nhưng Mẹ đã nghe từ Chúa Thánh Linh. Thiên thần đợi Mẹ trả lời, đã đến giờ ngài trở về với Đấng đã sai ngài. Chúng con cũng thế, chúng con đang trông chờ, ôi Nữ Hoàng!… Oâi Trinh Nữ nhân hậu, Ađam và miêu duệ khốn nạn của nguyên tổ bị đuổi ra khỏi địa đàng khóc than trông đợi Mẹ trả lời; Abraham, Đavít và các tổ phụ khác, những tổ tiên của Mẹ, cũng đang vồn vã xin Mẹ trả lời; các ngài đang ở trong bóng tối tử thần. Toàn thể vũ trụ đang gối quỳ lòng trông đợi! Trông đợi không phải là không lý do, vì Mẹ chỉ nói lên một lời mà thôi thì những người khốn cùng được an ủi, những nô lệ được chuộc lại, những người tù tội được giải phóng, nói tóm lại, ôi Trinh Nữ, xin Mẹ hãy trả lời mau lên. Oâi Nữ Hoàng, xin Mẹ hãy trả lời, trời đất cũng như các vực sâu đang trả lời câu trả lời của Mẹ. Chính Đức Vua, Chúa Tể muôn loài, Ngài đang say mê sắc đẹp của Mẹ bao nhiêu thì giờ phút này Ngài cũng ao ước lời thoả thuận của Mẹ bấy nhiêu, Ngài chỉ cần có lời thoả thuận của Mẹ vì Ngài đã dự định cứu thế giới… xin Mẹ hãy trả lời và hãy nhận Ngôi Lời Mẹ hãy nói lên và Mẹ hãy cưu mang Lời hằng sống. Sao Mẹ chưa trả lời. Tại sao Mẹ run sợ? Xin Mẹ hãy tin, xin Mẹ hãy nói và xin Mẹ  hãy nhận” (Mis. 4.8).

Lời Mẹ trả lời thật là đơn sơ và sâu sắc: “Này tôi là nữ tì Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1.38). Thiên thần đã thưa với Mẹ: “Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được”. Mẹ trả lời: “Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Cuộc đối thoại giữa thiên thần và Mẹ Maria chấm dứt với những lời trên đây. Đối với Thiên Chúa thì nói và làm cũng chỉ là một. Lời Thiên Chúa là Lời sáng tạo. Khi Mẹ Maria chấp nhận Lời Thiên Chúa thì Lời ấy trở nên sự sống và ánh sáng trong cung lòng Mẹ.

Ở đây chúng ta chỉ còn biết khâm phục thánh sử Luca vì ngài đã tỏ ra rất kín đáo, dè dặt và tế nhị. Giữa lúc câu truyện đang hồn hộp nhất, và giữa lúc một việc huyền diệu cao cả hơn cả việc sáng tạo vũ trụ đang được hoàn thành thì ngài ngừng ngay lại. Sau khi nhắc lại câu trả lời của Mẹ Maria, ngài chỉ nói thêm: “Rồi thiên thần từ biệt bà”. Thánh sử không hề đả động đến tâm tình Mẹ Maria, mà cũng không hề đề cập đến những biến cố xảy ra lúc ấy. Ngài cũng không hề nói một lời nào ám chỉ thánh Giuse là Đấng có liên hệ đặc biệt với Mẹ. Đây là một dấu chỉ chứng tỏ Phúc Âm thật là xác thực. Mẹ Maria không biểu lộ một tí gì về tâm tình Mẹ, vì tất cả những tâm tình ấy đều khôn tả.

Chúng ta nên nhận xét lại kỹ càng hơn câu trả lời của Mẹ Maria. Người ta thường dịch “Này tôi là nữ tì Thiên Chúa”. Dịch như thế là đúng, nhưng thánh Luca thường đặt vào miệng Mẹ từ ngữ “doule” trước hết có nghĩa là “nô lệ”. Từ ngữ ấy chỉ gặp thấy ở đây và trong ca vịnh Magnificat. Ngoài ra, chúng ta không thấy từ ngữ ấy trong các Phúc Âm khác. Mẹ Maria chẳng những chỉ phục vụ Thiên Chúa, nhưng Mẹ còn tự nhận làm nô lệ, hoàn toàn lệ thuộc vào chủ mình, mà không hề nương tựa vào ai khác.

Chế độ nô lệ của nhân loại là một chế độ tôi đòi khắc nghiệt. Mẹ xưng mình là nô lệ Thiên Chúa, tức là Mẹ đã trao phó trót mình cho Thánh ý Thiên Chúa với tất cả lòng trông cậy. Người đã cho ta hưởng tự do không thể cướp mất quyền ấy khỏi ta. Nô lệ nhân loại là một thứ nô lệ vì tư lợi; còn nô lệ đối với Thiên Chúa là một thứ nô lệ vì tình yêu. Đối với Mẹ Maria thì tự nhận mình làm nô lệ Thiên Chúa, tức là nhường cho Chúa quyền tự do đổ tràn đầy tình yêu vô hạn xuống trên Mẹ, và nhờ Mẹ xuống trên thế giới.

Sự ưng thuận của Mẹ không phải chỉ có tính cách thụ động, nhưng là một sự tiếp đón nồng nhiệt và cộng tác tận tâm. Sau khi tuyên bố mình là nô lệ Mẹ lại nói tiếp: “Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Mẹ triệt để phục vụ việc Nhập Thể. Danh dự cuả Mẹ là được phục vụ Thiên Chúa, vì “Phục Vụ” là “Cai trị”. Không một phụ nữ nào là Nữ Hoàng như Mẹ, vì cũng không một phụ nữ nào là nữ tì như Mẹ. Mẹ là nữ tì cao cả. Mẹ phục vụ bản thân Chúa Kitô, và bản thân tất cả các chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô. Mẹ phục vụ chỉ vì tình yêu, chứ không vì cần thiết hoặc vì vụ lợi. Vì mức độ yêu Thiên Chúa là yêu Ngài không mức độ thì giới hạn việc phục vụ cũng là phục vụ không giới hạn.

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)