dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Maria, Thành Nazaréth
 
     
<<<    


XV. VÀ MẸ CHÚA GIÊSU Ở ĐẤY

Mỗi thánh sử có một phương thức riêng trình bày Mẹ Maria trong liên quan với Con Mẹ. Thánh Luca đề cập đến Mẹ từ khi thiên thần Gabriel đến thăm viếng; Mẹ tranh luận với thiên thần để thực hiện mầu nhiệm Nhập Thể. Thánh Matthêu cho chúng ta thấy Mẹ đã hứa hôn với thánh Giuse và đã làm Mẹ Đấng Thiên Sai; Mẹ tiếp đón các đạo sĩ. Thánh Maccô lại nhắc đến Mẹ ở giữa đám họ hàng đang tìm cách gặp Chúa. Mỗi lần Mẹ được nhắc đến là mỗi lần chúng ta thấy Mẹ đang hoạt động.

Điều rất đáng lưu ý là thánh Gioan chưa hề đề cập đến Mẹ Maria bao giờ, thế mà ở đây ngài lại cho chúng ta thấy Mẹ đang tham dự tiệc cưới. Ngài viết: “Ngày thứ ba, có đám cưới ở thành Cana, xứ Galilêa, và Mẹ Chúa Giêsu cũng có mặt ở đấy. Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài cũng được mời dự tiệc cưới” (Jn 2.1). Thánh Gioan là người duy nhất đề cập đến lần đầu tiên Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ, và việc các ông có mặt trong đám cưới. Các thánh sử khác chỉ nhắc đến việc kêu gọi lần thứ hai khi các tông đồ tương lai đang chài lưới ở hồ Genezaeth. Nếu lúc ấy các ông tạ từ dễ dàng thuyền, lưới và cha mẹ là vì các ông đã gặp Chúa Giêsu trong tình thân mật, và các ông biết Chúa là Đấng đáng các ông tin cậy.

Người ta thường cho rằng phép lạ tại Cana là việc Mẹ Maria và Chúa Giêsu vì lòng nhân hậu mà can thiệp vào để tránh cho đôi tân hôn khỏi xấu hổ vì không thấy được tiệc cưới thiếu rượu. Thánh Gioan đã sống những biến cố ấy nên ngài kể lại cho chúng ta với một vẻ thích thú khác thường, sở dĩ như thế là vì ngài cho rằng phép lạ này có một tầm quan trọng lớn lao. Trong suống Phúc Âm của mình, thánh Gioan chỉ kể lại tám phép lạ mà ngài cho rằng chứa đựng nhiều bài học hơn hết. Ngài là người đã được mục kích, nên ngài kể lại với những chi tiết xác đáng, không phải để chúng ta tấm tắc khen ngợi, nhưng là để chúng ta tìm thấy một bài học. Ở cuối Phúc Âm, ngài cho rằng nếu kể lại hết các phép lạ thì cả thế giới này cũng không chứa hết sách.

Đối với thánh Gioan thì điều quan trọng là Mẹ Maria, Chúa Giêsu và các tông đồ hiện diện trong tiệc cưới. Mẹ đến để chia sẻ niềm vui của đôi tân hôn và làm cho niềm vui được gia tăng nhờ sự hiện diện của Mẹ. Chúa nhận lời đến để làm cho niềm vui được tràn đầy và biến đổi niềm vui thành một mầu nhiệm. Đây là một câu trả lời hiển nhiên cho những ai khinh thường hôn nhân.

Chúng ta không biết gì về đôi tân hôn, về đoàn rước dâu, nơi chốn ăn tiệc và diễn tiến cuộc lễ. Tất cả đều hướng về Chúa Kitô và về Mẹ Chúa. Cuộc lễ gia đình trở thành một biến cố thiên sai. Thánh Gioan giải nghĩa: “Và Mẹ Chúa Giêsu cũng ở đó”; rồi ngài thêm: “Chúa Giêsu cũng được mời tới dự tiệc cùng với các môn đệ Ngài”. Mẹ Maria và Chúa Giêsu xuất hiện ngay ở bình diện thứ nhất. Đôi tân hôn không còn được lưu ý đến nữa. Ở đây có một đám cưới khác quan trọng hơn: đám cưới Con Thiên Chúa với bản tính nhân loại.

Mẹ Maria là người đầu tiên nhận thấy thiếu rượu. Mẹ không xin gì, Mẹ cũng không khuyên bảo lời nào, Mẹ chỉ cho Chúa Giêsu biết tình cảnh khó khăn của gia chủ lúc bấy giờ: “Họ hết rượu rồi”, và Chúa Giêsu trả lời: “Này bà, giữa tôi và bà có can chi? Giờ tôi chưa đến”. Câu trả lời thật là ngạc nhiên và bí mật vì chứa đựng một lời phủ quyết và một lời xác quyết. Câu “Giữa tôi và bà có can chi?” hay gặp thấy trong Cựu Ước và bao giờ cũng chống lại một điểm xác định, và nhắc lại một thực tại khác. Người ta có thể dịch câu trên đâu như sau: “Bà muốn tôi làm gì?”, hoặc là “việc ấy có liên quan gì đến chúng ta?” hoặc nữa “chúng ta có việc gì?”.

Chúa Giêsu không những nói cho Mẹ Maria nghe mà còn muốn nói để các môn đệ nghe nữa. Ngài muốn đánh mạnh vào trí tưởng tượng của các ngài, và hướng các ngài đến mục đích thật đã khiến Ngài có mặt trong đám cưới, trước hết Chúa vờ từ chối lời Mẹ xin, rồi Ngài can thiệp vào cách đại lượng. Ngài tuyên bố: “Đây không phải là việc của chúng ta” Chúa Giêsu cũng như Mẹ Maria không có nhiệm vụ tiếp tế đồ ăn thức uống, các Ngài đi dự tiệc cưới không vì mục đích ấy. Ngài nói một cách huyền bí về “giờ của Ngài”, về một thực tai có liên hệ với tiệc cưới này nhưng trên một cấp bậc vô cùng cao hơn. Ngài tiên báo một biến cố sắp xảy ra, một tiệc cưới khác đang được chuẩn bị. Giờ Chúa Giêsu, “giờ của Ngài”, là cuộc Ngài tử nạn, và việc Ngài phục sinh.

Mẹ Maria đã thúc giục Chúa Giêsu tỏ mình ra, và Mẹ đã bằng lòng để Chúa không xưng hô với Mẹ là Mẹ, như ta tưởng, nhưng Chúa đã gọi Mẹ bằng danh từ Bà. Phụ nữ hay bà có nhiệm vụ trao ban sự sống; đây là một sự sống mới mẻ chảy tràn xuống trên thế giới nhờ đám cưới Con Chiên mà đám cưới thành Cana chỉ là hình bóng; đàng khác, trên núi Calvariô Chúa cũng gọi Mẹ bằng danh từ Bà.

Mẹ Maria có hiểu được ý nghĩa lời Chúa Giêsu phán không? Dù sao đi nữa Mẹ cũng không lưỡng lự một giây phút, Mẹ không xin một lời giải thích, Mẹ bắt tay vào việc ngay, Mẹ nói với gia nhân, rồi sai họ đến với Chúa Giêsu và nhặn họ rằng: “Ngài bảo gì, các anh cứ làm như vậy! Ngài sẽ bảo” dịch như vậy là đúng. Tuy nhiên, trong Phúc Âm thánh Gioan câu này lại có một ý nghĩa hơi khác vì nhằm mục đích phòng ngừa một thái độ lưỡng lự. Mẹ Maria biết rõ cách hành động của Con mình. Mẹ thấy trước các gia nhân sẹ ngạc nhiên về những lệnh ban xuống. Mẹ mời gọi họ hãy tin tưởng triệt để vào Chúa mặc dầu Ngài bảo sao đi nữa.

Thánh Gioan được mục kích tất cả câu chuyện đã cho chúng ta biết ở đấy có sau chiếc chum bằng đá đựng nước để rửa chân; cả sáu chum đựng được khoảng năm hoặc sáu chục hetolit nước. Chúa Giêsu bảo các gia nhân hãy múc nước đổ đầy các chum. Muốn đổ đầy các chum này phải mất một quãng thời gian nào đấy vì phải ra giếng mà lấy nước. Đây là một cách dàn cảnh; đây là một dụ ngôn được diễn tả bằng hành động; Chúa Giêsu muốn làm cho các môn đệ chú ý. Ngài có thể làm cho rượu hoá ra nhiều như Ngài sẽ làm bánh hoá ra nhiều đủ nuôi quần chúng sau này, hoặc như hai tiên tri Elia và Elise làm cho dầu được gia tăng thêm (1R 17.14; 2R4.3).

Trước hết hình như Chúa Giêsu không lưu ý gì đến vấn đề thiếu rượu vì Ngài ra lệnh đổ đầy nước vào chum để rửa chân. Các gia nhân vâng lời và đã đi lấy nước. Họ đổ đầy sáu chum nước cho đến miệng. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo họ: “Các anh hãy múc rượu đem cho quản tiệc”. Các gia nhân cũng như những thực khách không nghi ngờ gì nước đã biến thành rượu. Các gia nhân làm theo lời Chúa; họ có công vì đã tin tưởng vào Chúa Giêsu, trước hết họ đã tin tưởng vào Mẹ Maria, Mẹ đã sai họ đến với Chúa.

Chủ tiệc nếm rượu gia nhân đưa cho và thấy ngon như rượu hảo hạng. Oâgn không tìm hiểu lý do, ông liền nói với chàng rể để chúc mừng chàng, và đồng thời cũng để trách nhẹ chàng vì gần cuối tiệc rồi mới dọn thứ rượu hảo hạng này: “Mọi người thường đãi rượu ngon trước, lúc khách đã ngà ngà say mới tiếp rượu xoàng hơn. Còn anh lại để rượu ngon đến giờ này”. Dĩ nhiên, chủ tiệc là người rất sành rượu, nhưng ông không hề biết gì. Điều ngạc nhiên nhất là câu chuyện đột ngột chấm dứt tại đây. Thánh Gioan không nói gì về những phản ứng của đôi tân hôn và của những thực khách.

Thánh sử chỉ nói thêm thế này: “Đó là phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã làm tại Cana, Xứ Galilêa, hầu tỏ vinh quang Ngài ra, và để cho các môn đệ tin kính Ngài” (Jn 2.11). Điều đáng lưu ý ở đây không phải là phép lạ, cũng không phải là phẩm hay lượng rượu, nhưng là chính con người Chúa Giêsu. Đây là một sự hiển linh, một sự chiếu giãi ánh vinh quang Thiên Chúa; đây là một dấu chỉ, nghĩa là một thực tại nhắc nhở lại một thực tại khác thuộc một cấp độ cao hơn. Mục đích không phải là làm cho các môn đệ thán phục phép lạ thành Cana, nhưng là để các ông hoàn toàn tin tưởng Chúa Kitô. Thánh Gioan kết thúc bài tường thuật bằng câu này: “Và các môn đệ đã tin Ngài”. Dịch theo từng chữ chúng ta có câu văn: “Các môn đệ đặt niềm tin của mình trên Ngài”. Các ông đã mục kích sự vinh quang của Ngài, các ông có thể hoàn toàn tin Ngài mà không sợ thất vọng.

Chúa Giêsu đã làm phép lạ một mình, tuy nhiên, phép lạ thành được phần lớn cũng nhờ sự can thiệp trực tiếp của Mẹ Maria. Rượu ngon và vinh quang của Chúa Giêsu tỏ lộ ra liên kết được với nhau là nhờ lời kêu xin kín đáo của Mẹ Maria. Nhiệm vụ của Mẹ là quy hướng mọi sự về Chúa Kitô.

Tất nhiên có những thực khách uống rượu ngon mà không hồ nghi rằng nhờ Mẹ kín đáo can thiệp họ đã được đặc ân ấy. Thánh tông đồ Gioan nhận xét rất đúng về vai trò Mẹ Maria: ngài cho chúng ta thấy sự hiện diện của Mẹ là cần thiết trong đời sống các tông đồ và trong đời sống chúng ta nữa. Trên thiên đàng chúng ta mới thấy tất cả những gì chúng ta được là nhờ Mẹ can thiệp một cách kín đáo cho chúng ta. Không có Mẹ can thiệp Chúa Giêsu có làm phép lạ không? Chúng ta không biết, nhưng chúng ta chỉ thấy rằng Mẹ cho Chúa biết nỗi khốn cùng của gia chủ, và Chúa Giêsu đã tỏ sự vinh quang của Ngài ra và các môn đệ đã tin Ngài.

Các nhà chú giải Thánh Kinh có lý do mà tin rằng thiếu rượu vì Chúa Giêsu và các môn đệ Chúa cũng đến dự tiệc. Rượu không được dự trữ để đãi đông thực khách đến thế. Dưới lăng kính ấy, việc Mẹ Maria can thiệp cáng có ý nghĩa tiên tri và nổi nang hơn. Mẹ can thiệp vì Giáo hội hồi sơ khai. Nhân dịp đám cưới ở thành Cana, xứ Galilea, thánh Gioan đã âm thầm tả một cuộc hôn nhân khác, cuộc hôn nhân giữa Chúa Kitô và Giáo hội Ngài, cuộc hôn nhân có hình bóng là cuộc hôn nhân nhân loại. Vì lang quân thật là Chúa Giêsu ban phát dư thừa rượu hảo hạng trong tiệc cưới của Ngài. Tất cả chúng ta đều được mời tham dự tiệc cưới này.

Còn hơn thế nữa, trong tiệc cưới chúng ta không phải chỉ là thực khách, nhưng chúng ta là chính hiền thê. Thánh Bernardo cắt nghĩa tư tưởng này trong bài giảng thuết thứ hai của Ngài về chúa nhật thứ hai sau lễ Hiển linh như sau:

“Tất cả chúng ta được mời tham dự tiệccưới thiêng liêng, và chính Chúa Giêsu là Đức Lang quân…. Còn hiền thê là chính chúng ta, nếu chúng ta có thể tin được như thế. Toàn thể chúng ta là hiền thê duy nhất, và linh hồn của mọi người chúng ta là hiền thê đặc biệt. Nhưng khi nào con người mỏng giòn chúng ta mới đến chỗ cảm nghiệm được rằng chúng ta cũng được Thiên Chúa yêu bằng chính tình yêu một lang quân yêu một hiền thê?” (No 2).

Nhưng chúng ta mới chỉ dự bưã tiệc trưa, còn bữa tiệc chiều phải ở trên thiên đàng và kéo dài đến muôn đời. Trên trần gian này đôi khi thiếu rượu. May thay, Mẹ Maria bao giờ cũng ở đấy, Mẹ luôn luôn lo lắng nhìn xem “tiệc cưới” có thiếu gì không. Những lúc thiếu thốn như thế làm gì đây, nếu không phải là chạy đến Mẹ. Thánh Bernardo bảo chúng ta thế này:

“Nếu chúng ta âu yếm hối thúc Mẹ, Mẹ sẽ không quên chúng ta trong những nhu cầu, vì Mẹ khoan dung và nhân hậu. Nếu Mẹ xót thương những người mời Mẹ phải xấu hổ thì Mẹ càng có lý mạnh hơn để cảm thương chúng ta nếu chúng ta kêu cầu Mẹ với tình mến yêu” (No 4).

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)