dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Maria, Thành Nazaréth
 
     
<<<    


XX. PHỤC VỤ LÀ CAI TRỊ

Sau khi viết cuốn Phúc Âm cung cấp cho chúng ta những chi tiết quý giá về Mẹ Đồng Trinh Maria, thánh Luca lại viết thêm một cuốn sách nữa lấy tiêu đề là Tông Đồ Công Vụ. Cuốn sách độc nhất vô nhị này cho chúng ta thấy Giáo hội phát triển sau khi Chúa Cứu Thế về trời. Thánh sử khở sự bằng một bài tường thuật nữa về cảnh thăng thiên, sau đó ngài xác định đời sống cộng đồng của các tông đồ và của các môn đệ trong khi chờ đợi Chúa Thánh Thần đến. Chỉ lúc này thánh sử mới đề cập đến sự hiện diện của Mẹ Maria. Thánh sử cho rằng sau khi Chúa Giêsu lên trời rồi, các tông đồ trở lại Giêrusalem, và “khi về rồi, các ngài lên lầu trên, chỗ các ngài lưu ngụ” (Cv 1.13). Các tông đồ và môn đệ quen hội họp ở nhà Tiệc ly như là nơi trú ngụ thường xuyên. Chính trong nhà Tiệc ly mà Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể và ban giới răn mới cho các ngài: “Các con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con” và cũng chính nhà Tiệc ly Chúa Giêsu đã yêu các kẻ thuộc về ngài cho đến cùng.

Căn phòng chắc phải rộng rãi vì nhóm tông đồ và môn đệ cũng khá đông. Thánh Luca cho chúng ta biết nhóm này “khoảng một trăm hai mươi người”. Thánh sử kể lại danh sách các tông đồ rồi thêm: “Toàn thể đều kiên tâm đồng lòng hợp ý trong lời cầu nguyện với các phụ nữ, và Maria Mẹ Chúa Giêsu”. Mẹ Maria ở với tất cả những người ấy, Mẹ chia sẻ với họ những mừng vui, những mong đợi, và những kinh nguyện. Bản văn cho chúng ta thấy có một sự hoà hợp tuyệt diệu, một tình đoàn kết hoàn toàn giữa những người tụ họp trong nhà tiệc ly, và sự hiện diện của Mẹ Maria ở đấy tất nhiên không còn xa lạ gì nữa. Các tông đồ không còn tranh luận với nhau xem ai là người cao trọng hơn trong các ông. Các ông đã quên hết những tranh chấp nhỏ nhen ấy.

Người ta lấy làm lạ, và người ta cũng có phần khó chịu khi thấy bài tường thuật trong Tông Đồ Công Vụ lại đặt Mẹ Maria vào hàng cuối hết, sau các phụ nữ. Thánh Bernardo, tìm ra trong sự việc này cả một bài học. Mẹ Maria được nhắc đến cuối cùng là vì Mẹ tự đặt mình vào hàng rốt hết để trở nên nữ tì của mọi người. Con Mẹ đã nói: “Con Người không đến để đựơc phục vụ, nhưng đến để phục vụ” (Mt 20.28; Mc10.45). Mẹ là người đầu tiên bắt chước Con mình, đàng khác đây là bài học tốt nhất Mẹ muốn dạy các môn đệ của Con Mẹ. Gương lành để lại một ấn tượng sâu xa hơn lời nói. Không mấy khi người ta thấy nữ tì Thiên Chúa giảng dạy cho người khác hoặc bắt buộc người khác theo ý mình.

Trong cuốn khảo luận về Mười hai Đặc ân của Mẹ Maria, mà người ta quen gọi là Bài giảng thuyết về Mười hai Ngôi sao, thánh Bernardo nói:

“Nếu Mẹ Maria ở đấy, người ta sẽ gọi tên Mẹ trước tiên! Mẹ trổi vượt hơn hết mọi người nhờ đặc quyền có một người Con qúa tuyệt diệu cũng như nhờ đặc ân thánh thiện tuyệt vời của Mẹ… Mẹ đã không đặt mình vào chỗ cuối hết, ngay cả sau các phụ nữ, vì Mẹ được nhắc đến cuối cùng đó sao? Thật ra, các môn đệ chỉ nghĩ đến chuyện trần gian khi các ông tranh luận để chiếm chỗ nhất…, trong khi ấy Mẹ Maria càng trở nên cao cả, Mẹ càng khiêm nhường hạ mình xuống chẳng những trong mọi sự, mà còn hơn cả mọi người. Như vậy, bây giờ theo lẽ công bằng Mẹ đang chiếm chỗ chót Mẹ phải được nhắc lên chỗ nhất, Mẹ được hơn hết mọi người, nhưng Mẹ đã chiếm chỗ rốt bét. Cũng theo lẽ công bằng, Mẹ phải trở nên nữ hoàng của mọi người, vì Mẹ đã làm nữ tì cho mọi người… Do một lòng nhân hậu khôn tả, Mẹ đã hạ mình xuống dưới cả các hối nhân, dưới cả người phụ nữ đã được trừ khỏi bảy quỷ” (No 11).

Trong nhà tiệc ly, các môn đệ không còn tranh luận, không còn cãi nhau nữa, mà cũng không nhắc lại quá khứ nữa, các ngài làm những việc hữu ích hơn. Các ngài cầu nguyện, các ngài yêu thương nhau, các ngài ngợi khen Thiên Chúa, và các ngài chuẩn bị đón Chúa Thánh Thần. Các ngài dọn mình trong hân hoan và yêu thương, trong niềm tin vững chắc rằng Chúa Giêsu Kitô hiện diện một cách vô hình như lời Ngài đã hứa. Các ngài cũng vững tin rằng Đấng mà Chúa Giêsu đã hứa sai đến sắp tỏ mình ra: Đấng ấy là Thánh Thần an ủi, bênh đỡ, biện hộ và thánh hóa sẽ mang lửa, ánh sáng và sức mạnh đến.

Trong bầu không khí vui tươi, cầu nguyện liên lỉ và đồng tâm nhất trí ấy, tất cả mọi cõi lòng đều sẵn sàng đón nhận Thần khí của Chúa Thánh Thần. Vì thế không ai vắng mặt khi cơn bão lửa ập đến trong ngày lễ Hiện xuống: “Các môn đệ ở với nhau trong cùng một căn phòng” (Cv 2.1). Một tiếng động thổi xuống từ trời giống như gió bão ùa vào khắp nhà; rồi xuất hiện những lưỡi như thể lữa phân chia ra đỗ trên đầu từng người. Mọi người được đầy tràn Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng khác nhau tuỳ theo Chúa Thánh Thần ban cho họ nói.

Cùng với mọi người, Mẹ Maria đã nhận được luồng sinh khí của Chúa Thánh Thần. Mẹ rất vui mừng khi thấy các tông đồ trước đây nhút nhát, nhưng bây giờ lại can đảm rao giảng Chúa Kitô Phục Sinh. Thánh Phêrô hăng hái hơn hết; ngài đã ba lần tuyên bố không biết Chúa Giêsu là ai, nhưng giờ đây lại hết lòng nói về Chúa Giêsu. Ngài nói thổ ngữ Galilêa của ngài, mà mọi người ngoại quốc đều hiểu được trong tiếng mẹ đẻ của mình. Chúa Thánh Thần là một thứ ximăng tình yêu và ánh sáng kết hợp tâm hồn và trí khôn. Nhưng ai sống dưới ơn soi động của Chúa Thánh Thần đều là những nắm men tuyệt hảo để thống nhất và hợp nhất.

Chỉ riêng trong ngày ấy, khoảng ba ngàn người xin theo các môn đệ. Con số này gia tăng trong những ngày kế tiếp. Mặc dầu số người trở lại đông đảo như thế nhưng mọi người đều hợp nhất với nhau trong một tâm hồn, một ý chí cách lạ lùng. Chỉ có luồng sinh khí của Chúa Thánh Thần và sự hiện diện của Mẹ Maria mới cắt nghĩa được sự đoàn kết diệu kỳ này. Thánh Luca nhấn mạnh đến bầu không khí trong ấy tình huynh đệ triển nở vui tươi:

“Họ chuyên chăm nghe lời giáo huấn của các tông đồ và đoàn kết với nhau trong tình huynh đệ, họ ân cần trong việc bẻ bánh và cầu nguyện. (Cv 2.42). Tông Đồ Công Vụ còn viết thêm: Ngày ngày họ đồng tâm nhất chí chuyên cần lui tới đền thờ, bẻ bánh ở nhà, cùng nhau chia sẻ của nuôi thân, lòng hân hoan, dạ đơn thành trong lời ngợi khen Thiên Chúa” (Cv 2.46-47).

Chung quanh Mẹ Maria và các tông đồ người ta chỉ thấy một bầu không khí hân hoan vì mọi tâm hồn đều liên kết trong tình yêu Chúa Kitô, và vì không ai tìm tư lợi. Mọi sự đều là của chung, vui mừng, đau khổ cũng như tài sản; mỗi người đều từ bỏ mình vì người khác, và mọi người đều nhận được tuỳ theo nhu cầu (Cv 2.46). Mẹ Maria rất vui mừng khi thấy những đồng bào coi Con mình là quan trọng; cái chết của Chúa Giêsu đã không ra vô ích. Khắp nơi người ta ca ngợi Giêsu Con Mẹ. Chúa Thánh Thần đã thiêu đốt các tâm hồn; các tông đồ nhất là Phêrô và Gioan, đều dũng cảm, các ngài lấy làm vui mừng mà tuyên xưng thánh danh Giêsu. Chính quyền lúc ấy đã phải dùng đến biện pháp đe doạ, đòn vọt và lao tù, nhưng cũng không thể nào bắt các ngài im lặng được. Sau khi bị đánh đòn và bị giam tù, các ngài lại được trả tự do, các ngài và toàn thể Giáo hội được vô cùng sung sướng. Mẹ Maria hẳn phải hãnh diện về Phêrô và Gioan.

Thánh Luca nhắc đến sự hiện diện kín đáo của Mẹ trong Giáo hội sơ khai. Giáo hội ấy là Chúa Kitô và các chi thể, Mẹ Maria tiếp tục làm Mẹ thiêng liêng bằng cách phục vụ mọi người. Về phía thánh Gioan, ngài cho chúng ta biết rằng ngài đã đưa Mẹ về nhà ngài. Vậy phải kết luận rằng Tông Đồ Công Vụ nhắc đến sự hiện diện của thánh Gioan ở đâu thì Mẹ Maria cũng có mặt ở đó.

Mẹ Maria sống với thánh Gioan trong bao nhiêu năm? Chúng ta không được biết. Nhưng chúng ta biết chắc điều này là tính tình thánh Gioan đã biến đổi hoàn toàn dưới ảnh hưởng cương quyết và dịu hiền của Mẹ Chúa Giêsu. Trong Phúc Âm, chúng ta thấy hai con ông Zebede, Giacobe và Gioan, để lộ ra tính ham hố và hiềm thù. Hai ông đã muốn khiến lửa trên trời xuống đốt dân Samaria vì họ đã từ chối không tiếp đón Thầy trò các ông. Chúa Giêsu đã gọi hai ông là “Con Sấm Sét”. Ít lâu trước ngày Chúa chịu thương khó, hai ông đã xin được giữ địa vị danh giá nhất.

Trong các thư ngài viết, Gioan đã tỏ ra một thái độ hoàn toàn đổi khác. Ngài chỉ thấy có một điều cần là Đức Aùi, nghĩa là tình yêu Thiên Chúa bộc lộ ra cho chúng ta, và tình yêu mà chúng ta phải chứng tỏ với người khác. Thánh Hieronimo cho chúng ta biết rằng thánh Gioan, về già, để người ta khiêng ra dự các cuộc họp, rồi luôn miệng nhắc lại thế này: “Hỡi các con nhỏ yêu mến của Cha, các con hãy yêu thương nhau!” người ta trách ngài vì cứ nói đi nói lại một ý tưởng, ngài trả lời: “Đấy là giới răn Thiên Chúa! Các con hãy thực hành giới răn này thì đã đủ rồi” (Ad Ga 3.6).

Trong sách Khải Huyền, thánh Gioan đề cập đến bước tiến của Giáo hội giữa những cơn bách hại, những vấp váp, những lần Thiên Chúa can thiệp, và những phản ứng của loài người. Ngài hoạ lại cuộc chiến đấu giữa bóng tối và sự sáng thành những bức bích hoạ vĩ đại. Một trong những bức bích hoạ ấy có liên hệ đặc biệt đến Mẹ Đồng Trinh Maria và Giáo hội:

“Đền thờ Thiên Chúa trên trời mở ra, hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ. Xảy ra những chớp, tiếng động đất cùng mưa đá dữ dội. Đoạn trên trời hiện ra một dấu lạ vĩ đại: một người nữ mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Ap 11.19). Phụ nữ đang chuyển dạ và sắp sinh con, và con rồng tìm cách nuốt sống con của người phụ nữ ấy”.

Giữa người phụ nữ và con người tà tâm có một mối tử thù. Con rồng muốn làm hại người phụ nữ không phải vì người phụ nữ là đàn bà, nhưng vì là mẹ. Trong mọi thời người ta công kích Mẹ Maria vì người ta muốn làm hại Con Mẹ. Nhưng Mẹ sẽ thắng vì Con Mẹ là Đấng chiến thắng.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)