dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Mẹ Tôi
 
 
Dịch giả: Phạm Ðình Khiêm
 
<<<    

Linh Hồn Lớn Lên Trong Ðức Mẹ Như Thế Nào? 

Linh hồn khi đã tập được thói quen gắn bó với Ðức Mẹ bằng sự cầu nguyện liên tiếp, ấy là đã đạt được điều kiện căn bản để lớn lên trong đời sống thiêng liêng. 

Nhờ sự cầu nguyện như vậy, linh hồn múc được trong linh hồn Ðức Mẹ Maria, của nuôi sống mình, khiến cho linh hồn càng ngày càng được nên giống Ðức Mẹ, và nhờ đó được lớn lên trong Ðức Mẹ. 

Nhưng bạn cần phải đi theo sát cuộc tiến triển của đời sống thiêng liêng ấy xem đâu là phần việc Mẹ trên trời làm cho bạn, đâu là phần việc của riêng bạn. Vậy đây tôi xin nhắc cho bạn một chân lý căn bản. 

Của ăn thiêng liêng bạn luôn nhận được do sự kết hiệp với Ðức Mẹ, ấy là đức kính mến, là ơn thánh sủng, là sự tham dự vào sự sống Chúa Giêsu. Ơn ấy chảy vào lòng ta do nhiều mạch khác nhau là các phép Bí tích. Nhờ công nghiệp vô cùng Chúa Giêsu, các phép Bí tích ấy có thể hoặc thông ban, hoặc trả lại, hoặc tăng thêm ơn thánh sủng cho ta. 

Nhưng nếu Ðức Bà Maria không sắp đặt cơ hội, không dọn dẹp lòng trí, không nguyện cầu Thiên Chúa cho linh hồn ta được chịu các Bí tích nên, thời không một ai có thể tìm đến với các phép Bí tích, hoặc được chịu phép Bí tích cách sốt sắng kết quả. 

Muốn cho vốn nhận được đức kính mến ấy (là các phép Bí tích) sinh hoa lợi trong linh hồn ta, Thiên Chúa phú vào lòng ta những ơn linh ứng, những ơn soi sáng, những ơn mạnh sức. Ðó là những sự kích động đột ngột, những cử động siêu nhiên, ta gọi là những ơn tùy thời. 

Linh hồn ta có khi hưởng ứng tác động của Chúa, dùng ơn Chúa đánh động lòng mà tìm đến Chúa, nhưng cũng có khi phản động lại, không chịu nghe tiếng Chúa gọi, chối từ ơn Chúa giúp. 

Những ơn Chúa giúp ta như vậy thì bởi đâu mà đến? Bởi Chúa Thánh Thần, Người là Chúa sinh ơn, lại là Ðấng thông ơn; nhưng trong việc phân phát các ơn, Người muốn để tùy Bạn Chí Thiết Người là Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ loài người. Chính Ðức Mẹ lựa chọn ngay trong lòng Người lấy các ơn hợp với sự nhu cầu của mỗi linh hồn. 

Ðó là phần việc của Ðức Mẹ, nhưng còn phần việc của bạn nữa. Bạn là một vật có sinh hoạt, có cảm giác, có trí khôn, và có ý muốn. Khi muốn chịu một phép Bí tích bạn phải có đủ những điều kiện xứng đáng. Vậy bạn hãy hiệp tác với Ðức Mẹ mà dọn mình chịu các phép Bí tích một cách hoàn hảo xứng đáng, phép nào có thể chịu nhiều lần, bạn hãy năng chịu. 

Ðây là một yếu tố quan trọng trong cuộc trưởng thành thiêng liêng của bạn, bạn có nghĩ đến không? Khi chịu phép Giải tội và phép Thánh Thể, bạn có dọn mình kỹ lưỡng chăng? Bạn có năng chịu các phép ấy mỗi khi có thể được chăng? 

Lại nữa, bạn đón nhận ơn Chúa đánh động lòng bạn như thế nào? Mẹ bạn lúc nào cũng tiếp xúc với hồn bạn: Người nhủ bảo bạn, khuyến khích bạn, soi sáng bạn, ban sức mạnh cho bạn, thúc giục bạn hãm mình, xui khiến bạn cầu nguyện, khuyên bạn dùng thì giờ hữu ích, giữ ngôn ngữ đoan trang, rửa sạch tà tâm, sống đời ẩn dật. 

Ðấy chính là dòng sữa thiêng chảy vào linh hồn bạn, nhưng nếu không có sự cộng tác của bạn, sữa thiêng ấy không đồng hóa được với bản thể bạn đâu. Bạn phải ngoan ngoãn và tinh khôn lắm mới giữ được khỏi mất của ăn thiêng liêng ấy, nó là một phần kho tàng chứa đựng trong lòng Mẹ bạn. 

Bạn hãy xin Ðức Mẹ tha thứ các lỗi, và hãy cứ tiếp tục mà sống cuộc đời thiêng liêng bạn. Bạn hãy mềm lòng để Ðức Mẹ uốn nắn cho. Bạn có thiếu sức, hãy xin Mẹ ban thêm sức mạnh cho. Ôi, Người phải nhẫn nạn với bạn biết bao cho đến khi nào bạn đạt tới cái trình độ thuần thục hoàn toàn để Người có thể tác thành Chúa Giêsu trong bạn. 

Bạn nên cầu nguyện Ðức Bà Maria xin Người giúp cho bạn luôn luôn giữ được tâm thành, tức là lúc nào cũng sẵn sàng quyết chí nghe theo tiếng gọi của ơn Chúa, dù tiếng gọi ấy dẫn bạn vào con đường đau khổ, con đường nhục nhã, con đường chết đi nữa. 

Bạn đừng lúc nào quên xin ơn thành tâm này, vì không có ơn ấy, không có thiện chí, thì bao nhiêu ơn Ðức Mẹ cứu giúp bạn đều sẽ ra vô hiệu cho bạn. 

Công việc đồng hóa với Chúa Giêsu phải đi đôi với công việc từ bỏ chính mình. Giữa sự sống của Chúa Giêsu và sự sống của con người cũ, con người mắc tội nguyên tổ, vốn có sự tương phản, sự mâu thuẫn. Bà Sara trong Sấm truyền cũ chỉ muốn đuổi ra khỏi nhà đứa con của tên nữ tì đã làm hư Isaac, Ðức Mẹ Chúa Trời cũng thế, Người chỉ muốn đuổi ra khỏi linh hồn ta,  những tình ý ngang trái, những dục vọng xấu xa, cùng tính ích kỷ, là những cố tật không đội trời chung với thánh đức của Chúa Giêsu Con Người. 

Một người mẹ công giáo thấy con mình ngay buổi đầu sinh đã hướng chiều về đàng trái, tất phải phiền muộn lắm, và cố gắng lắm để sửa nết con. Mẹ của linh hồn ta phải phiền muộn bao nhiêu, vì Người thấy rõ hết cả những tì ố đầy dẫy lòng ta, Người theo dõi hết cả những kết quả thảm hại của một thói quen xấu không chừa, không sửa. Thế nên Người luôn luôn kích thích ta chiến đấu. 

Ðể giúp ta chiến đấu với chính mình để bỏ mình đi, Người nhủ bảo điều lành trong lòng ta, giục lương tâm ta ăn ăn thống hối. Ðấy là môn thuốc Mẹ ta cho ta, thuốc ấy có khi cay đắng nhưng có thế mới chữa được tật bệnh hồn ta. Ta phải nhận lấy thuốc ấy ở tay Mẹ ta với một lòng nhớ ơn. Vì nếu không có sự cộng tác của ta, nghĩa là nếu ta không dùng thuốc Ðức Mẹ ban cho ta, thì cuộc sống thiêng liêng của ta không thành gì hết. 

Vậy trước hết ta phải đoan với Ðức Mẹ điều dốc lòng căn bản này: là bài trừ ngay tức khắc mọi lỗi cố phạm. Mỗi sáng dạy, khi bạn dâng mình cho Ðức Mẹ, dâng cả hồn và xác, cả các năng lực, các giác quan và chân tay, thì bạn cũng hãy ký thác lại cho Người điều dốc lòng ấy. Ðồng thời, bạn hãy xin Ðức Mẹ giúp sức cho bạn chiến đấu. 

Rồi, ban ngày, khi bạn phải phân vân chọn lựa giữa một tội ác với một việc lành, bạn hãy nhìn ngay về phía Ðức Mẹ Maria và cầu khẩn: Lạy Mẹ, hãy giúp đỡ con, hãy ban sức mạnh cho con khỏi sa ngã. 

Lúc nguyện ngắm, bạn hãy thanh minh rằng bạn muốn sống giống như Ðức Mẹ sạch tội, khiêm nhường, hiền lành, vâng lời, rồi bao giờ cũng đọc thêm ngay một lời cầu nguyện: sự cầu nguyện phải là hơi thở của đời bạn. 

Sau hết, bạn hãy luôn luôn xin Ðức Mẹ tha thứ hết mọi điều khiếm khuyết: lạy Mẹ, xin tha thứ cho con, con là con nhỏ của Mẹ, nhưng con yếu quá, Mẹ hãy ban sức mạnh cho con. 

Như thế là bạn phải sống với một tinh thần thống hối không lúc nào ngừng: luôn luôn nhờ Ðức Mẹ mà xin lỗi Chúa Giêsu lạy Mẹ chí thiết, xin hãy nghe phủ con bằng sự thanh khiết của Mẹ, hãy sửa lại điều con đã hư lỗi. 

Cái tinh thần luôn luôn thống hối ấy sau cùng sẽ gội rửa hồn ta cho nên trong sạch, tắm gội hồn ta trong đức khiêm nhường, uốn nắn hồn ta nên giống hồn trẻ thơ, tức là cái tâm trạng hài đồng thiêng liêng rất đẹp lòng Chúa.

Như thế, tất cả các công việc chiến đấu với chính mình, gồm tóm lại trong ba yếu điểm này: 1. luôn luôn đoan với Ðức Mẹ điều dốc lòng không bao giờ cố ý phạm tội. 2. trong khi phấn đấu, luôn luôn hướng về Ðức Mẹ và cầu xin Người cứu giúp. 3. luôn luôn sống với một tinh thần thống hối bên Ðức Mẹ, xin Người không phút nào ngừng rửa sạch hồn bạn và kéo ơn tha thứ của Chúa Giêsu xuống cho bạn.

Linh hồn ta trưởng thành được, là một việc lâu công, và kín nhiệm. Trẻ nhỏ thì phải âm thầm kín đáo, đó là lẽ thường. Phàm trong vũ trụ hễ cái lực gì có sức mạnh sinh hóa đều có những màn bí mật che phủ.

Thánh Tông đồ dạy ta rằng: "Ðời sống của anh em phải nên ẩn kín cùng với Chúa Giêsu Kitô trong Ðức Chúa Trời" (Cor. III, 3). Chính Ðức Chúa Giêsu, Anh Cả ta, cũng là một bí nhiệm của mọi đời. Trong suốt thời đạo cũ, Chúa còn ẩn kín, tuy nhiên Chúa vẫn sống, vì thuỷ chung Chúa vẫn là Chúa, nhưng thời ấy Chúa sống kín ẩn trong lòng thế gian như hạt lúa nằm trong lòng đất.

Ðến khi xuống thế làm người, Chúa vẫn ẩn kín. Dầu Chúa đã làm bao nhiêu phép lạ và ba năm công khai giảng đạo, thế mà chỉ mấy môn đệ nhận biết Chúa là Chúa Cứu thế. Sau khi Chúa về trời rồi, Chúa cũng vẫn ẩn kín. Chúa sống trong Giáo hội Chúa, mà Giáo hội không được người đời biết đến, hay bị khinh ghét.

Chúa đã muốn ẩn kín trong phép Bí tích yêu thương: một Ðấng Thiên Chúa ngày đêm ở giữa loài người, là ra những phép lạ, là có mặt cùng một lúc ở khắp các nhà thờ trên thế giới, vậy mà người đời qua lại gần sự mầu nhiệm ấy, vẫn giữ vẻ vô tình nếu không là ác cảm.

Chúa muốn ẩn kín trong ta. Sự sống siêu nhiên là điều cao sang đẹp đẽ vô cùng, trong vũ trụ không có gì sánh ví được. Song le thế gian mù quáng đổ xô vào những vẻ đẹp phàm trần. Còn kẻ công chính, mà linh hồn rực rỡ làm thiên cung yêu mến, thời lại bị khinh chê hất hủi. Ấy chính Chúa Giêsu sống kín ẩn trong kẻ ấy và bị khinh chê đó.

Vậy nên, nếu bạn muốn sống và lớn lên trong Chúa Giêsu, bạn phải sống đời kín ẩn, bạn phải khiêm nhường, đừng có gì là lập dị, bạn phải chọn lấy chỗ cuối hết. Nhà bạn ở, cung thánh bạn nương náu, là lòng Ðức Mẹ Chúa Trời, người tác thành bạn trong kín đáo. Bạn hãy ở lại trong lòng Người và hãy nhận lấy sự sống và sức sống. Người thông cho, bạn hãy sống một mình, sống kín đáo trong Ðức Mẹ, chỉ chuyên tâm về Ðức Mẹ Chúa Trời.

Xưa kia Ðức Nữ Trinh Maria cũng đã sống kín ẩn, các môn đệ và các giáo hữu đầu tiên rất ít biết đến Người. Ngày nay, Người vẫn còn sống như thế trong Hội thánh và trong lòng mỗi con cái Người, nhưng Người làm việc trong bóng kín. Các giáo hữu đều gọi Người là Mẹ, nhưng biết bao người vẫn bị màn đen che phủ, không được hiểu rõ việc Người làm Mẹ ta có một ý nghĩa sâu xa và yên ủi lòng ta là ngần nào.

Bạn hãy bằng lòng nhận sống một đời ẩn dật. Bạn hãy quên mình bạn, quên chính thân bạn đi, đừng khoe tài khoe đức với ai, hãy ẩn mình đi và hãy sống trong Ðức Mẹ. Ôi, lạy Ðức Chúa Giêsu, Chúa giam mình trong nhà chầu, ẩn mình dưới những hình thức tầm thường thế nào, thì con cũng muốn đời con trong Nhà Chầu Sống là lòng Mẹ Chúa, và là Mẹ con.

Ôi, lạy Ðức Bà Maria, con xin giao phó cho Bà tất cả thân mệnh con, cả hồn và xác con, hết các năng lực và hành vi con. Tất cả những cái ấy đều thuộc về Bà và là của riêng Bà. Xin Bà hãy làm cho những của ấy được làm sáng danh Bà như ý Bà muốn. Hỡi Mẹ nhân lành, con muốn sống chết cùng Mẹ. Con có chết đi và xác thịt con tan rữa đi nữa thì đó cũng lại là một hành vi sống kín ẩn. Vậy lạy Mẹ, con xin giao trước cho Mẹ những xương tàn và tro bụi của xác con.

Khi nào linh hồn con, như một nguyên tử li ti, sẽ được nhờ Mẹ mà sống trong Ðức Chúa Trời, thì xin Mẹ cũng hãy cho tro bụi con được nói lên một lời nữa. Lời ấy sẽ là lời ca ngợi tình thương yêu và đức khiêm nhường. Lời ấy sẽ đời đời tỏ bày cùng Mẹ rằng con đã vui lòng nhận trước cái kiếp tro bụi này để được hợp với những điều xỉ nhục Chúa Giêsu con đã phải chịu và xứng với cuộc đời ẩn dật kín đáo Mẹ đã sống.

Do cách sống ẩn dật trong lòng Ðức Bà Maria như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn bạn sẽ nên giống Ðức Mẹ rất nhiều. Phàm con bao giờ cũng giống Mẹ. Ðức Nữ Ðồng Trinh lấy sữa thiêng ơn thánh nuôi con cái Người, đấy là chất trong sạch nhất bởi chính sự sống siêu nhiên của Người. Thế nên có lạ gì mà Người chẳng phát họa lại được chính hình dung Người, tính nết Người, nhân đức Người, ước muốn và hy vọng của Người ở trong mỗi con cái Người. Bởi một ảnh hưởng nhiệm mầu, Người chiếm lấy lòng trí con, biến đổi những suy xét, những ý nghĩ con. Người len mình vào trong chí muốn của con và thông truyền cho con chính ý muốn của Người. Người lại đi sâu vào cả các năng lực, cảm giác của con và truyền thông cho con chính những cảm giác của Người.

Linh hồn Ðức Bà Maria tiếp xúc với hồn bạn, sự tiếp xúc ấy không phải chỉ có bề mặt, nhưng là một sự tiếp xúc sâu xa, thiêng liêng, chí tình chí nghĩa, nó ăn sâu, nó vào thấu các năng lực ta, luyện lọc và điều động các hành vi ta. Ấy chính là nhờ hành động đầy từ bi lân tuất của Ðức Mẹ như vậy mà bạn được hưởng thụ sự sống thiêng liêng. Người là Mẹ bạn, Người nuôi sống bạn. Người nhỏ từng giọt sữa thiêng ơn thánh sủng vào hồn bạn để cải hóa và tác thành hồn bạn nên giống hình ảnh Người.

Ôi, chớ chi bạn đừng quấy rối việc Ðức Mẹ làm. Chớ chi bạn đừng để cho một hơi thở nhơ nhớp nào ở ngoài vào làm đục cái ảnh hưởng tinh khiết và phẳng lặng của Ðức Bà Maria trong linh hồn bạn. Bạn hãy ngoan ngoãn làm trọn công việc của Người trong linh hồn bạn. Bạn đừng lúc nào ngừng gắn bó với Người, đi sâu vào trong linh hồn Người, chiêm ngưỡng cái tác phẩm tuyệt diệu ấy của Chúa Trời đất. Chính Chúa Giêsu cũng đã muốn làm cho Người nên khuôn mẫu mọi nhân đức.

Thánh Bênađô nói rằng: Chúa Giêsu đã thông trước cho Mẹ Chúa những đức tính và những xu hướng để rồi Chúa sẽ lại kế hưởng ở Mẹ Chúa. Chúa đã muốn Ðức Mẹ đồng trinh để Chúa được sinh thanh sạch bởi một Người Mẹ không vương tì ố Chúa đã muốn Ðức Mẹ khiêm nhường để được sinh ra bởi Ðức Mẹ với một lòng hiền lành và khiêm nhường sẵn. Như vậy là Chúa đã đặt vào lòng Mẹ ta hết mọi nhân đức Chúa muốn cho ta họ đòi để rồi, cùng với dòng sữa ơn thiêng, Mẹ ta lại chuyển vào lòng ta hết mọi nhân đức đáng mến của Chúa Giêsu.

Chúa đã muốn làm cho Ðức Mẹ nên tốt lành và xinh đẹp tuyệt vời để cho mắt ta, lòng ta say mê liên kết với Ðức Mẹ. Ðức Mẹ lại hiền từ, ái tuất, khiêm nhường, nhẫn nại, đầy lòng xót thương nỗi đau khổ, rộng lượng thứ tha sự yếu hèn. Người là đấng đồng trinh tuyệt trần. Người bao gồm muôn nghìn vẻ đẹp tốt của đức đồng trinh sự dịu dàng khoan hậu, lòng ngây thơ khiết tịnh, mọi vẻ yêu kiều diễm lệ.

Sắc đẹp tuyệt vời của Ðức Mẹ đã kéo Ngôi Hai Thiên Chúa xuống trần gian, và Người đã ấp ủ Ngôi Hai Thiên Chúa trong lòng Người. Cánh tay từ mẫu Người đã ẵm bồng Ðấng Tạo hóa muôn loài, đã nuôi sống Chúa bằng sữa Người. Con Thiên Chúa là Ngôi Hai, trở nên con Người, đã đặt môi chí thánh trên trán đồng trinh của Người và lặp lại: Mẹ ôi, con yêu Mẹ lắm.

Ôi, loài Thụ tạo mà sao rực rỡ muôn ánh sáng, dồi dào muôn phúc đức. Biết bao tâm hồn chỉ nhìn ngắm Người mà biết đường trở về cùng Chúa Giêsu. Biết bao kẻ nô lệ tội lỗi chỉ nhìn ngắm Người mà động lòng kính tôn, tủi hổ, rồi bỏ đường tội, được Người thương yêu chọn vào đoàn con.

Hỡi Mẹ nhân lành, xin Mẹ hãy làm trọn công cuộc Mẹ trong lòng chúng con. Hãy làm cho chúng con nên giống Me,?hãy ban cho chúng con được lòng nhân lành Mẹ được đức khiêm nhượng; Mẹ hãy thông cho chúng con lòng trong sạch Mẹ. Hãy tác thành Chúa Giêsu trong lòng chúng con, vì Chúa càng sống trong chúng con thì Mẹ càng là Mẹ chúng con, Chúa càng vì chúng con mà yêu mến Mẹ thì Mẹ càng được yêu mến Chúa Giêsu qua chúng con.  

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)