dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Mẹ Tôi
 
 
Dịch giả: Phạm Ðình Khiêm
 
<<<    

Sau Này Trên Trời Ta Sẽ Sống Trong Mẹ Ta Như Thế Nào?

Dưới thế này ta càng là con thảo hiếu với Ðức Mẹ bao nhiêu, thì Người càng được dùng ta mà yêu Chúa Giêsu bấy nhiêu. Mà Người càng được yêu Chúa Giêsu bởi các con cái Người bao nhiêu, thì sự vinh hiển bề ngoài và cuộc hạnh phúc đời đời của Người ở trên trời càng tăng thêm bấy nhiêu. 

Lạ thay, tôi một con giun đất hèn hạ, một đứa con chót hết của Ðức Bà Maria, mà tôi lại có thể làm tăng thêm vẻ vang và hạnh phúc cho Người, ở trên trời. Các thiên thần và các thánh nam nữ trên trời vui mừng và ca tụng Ðức Mẹ được tăng thêm vẻ vang, và hạnh phúc như vậy, mà lạ thay, chính tôi là nguyên nhân điều đó. 

Trong cõi đời sau vô tận, Ðức Chúa Trời sẽ phủ Người bằng một tình yêu nồng thắm hơn, sẽ bao vây trán Người bằng một hào quang rực rỡ hơn, vì Người đã có công sinh tôi ra trong sự sống siêu nhiên, vì Người đã có công che chở tôi, dẫn đưa tôi và sau cùng đã cứu tôi bằng lòng hiền mẫu từ bi của Người. 

Sung sướng thay cho tâm hồn một kẻ làm con mà có thể tăng thêm hạnh phúc cho Mẹ mình, có thể làm cho thiên đàng của Mẹ rực rỡ hơn, lạc thú của Mẹ toàn vẹn hơn, mà việc ấy thì suốt đời lúc nào cũng có thể làm giúp Mẹ được bằng cách nhờ Mẹ mà yêu Chúa Giêsu. Yên ủi thay cho một đứa con tội lỗi đã làm đau lòng Mẹ mình, mà sau lại có thể làm hài lòng Mẹ và đền bù cách xứng đáng những điều phụ bạc xưa kia. 

Ôi, bạn phải gắng sức yêu mến Ðức Mẹ và trung thành với Chúa Giêsu biết bao. Bạn hãy yêu mến Ðức Mẹ luôn luôn không lúc ngừng để cho Người được dịp đem bạn mỗi lúc một gần Chúa Giêsu hơn. Bạn hãy gắng sức làm cho những người khác biết đến Ðức Mẹ và yêu mến Ðức Mẹ, vì mỗi linh hồn bạn chinh phục được cho Mẹ, ấy là một hạt kim cương tô điểm thêm cho triều thiên Ðức Mẹ trong cõi hạnh phúc đời đời. 

Mẹ nhân lành ấy sẽ nhớ công bạn biết bao vì bạn đã nhiệt thành cổ võ cho nhiều người sùng kính mến yêu Mẹ. Bạn hãy dẫn về cho Mẹ thật nhiều con, hãy làm cho kẻ công chính thêm tin tưởng vào lòng nhân từ Mẹ, hãy kích thích người tội lỗi trông cậy sự bầu chữa cứu giúp Mẹ. Lúc nào bạn cũng hãy chăm chú làm cho người ta yêu mến và cầu nguyện Ðức Mẹ. Lúc truyện trò, khi nhủ bảo, bạn hãy năng nhắc đến tên êm ái Mẹ, như vậy bạn làm cho Mẹ hài lòng lắm. 

Bạn càng làm được cho người ta yêu mến Mẹ, thì Mẹ càng yêu mến bạn và Người càng yêu mến bạn, thì bạn càng trở nên con Người và Chúa Giêsu lại càng lớn lên trong linh hồn bạn. Ðứa con trần gian khi đã lớn khôn thường không còn gắn bó mật thiết với mẹ nó như khi bé dại. Những sợi dây êm ái ràng buộc nó với mẹ đẻ nó, giãn ra một cách vô tình. Ðứa con thấy mình không cần đến mẹ như trước, cứ dần dần ly thoát quyền mẹ và có khi quên cả những công ơn trước. 

Ẵm đứa con nhỏ trong tay, người mẹ đã nhìn thấy trước cái viễn ảnh ấy và không khỏi đau lòng. Hầu như bà ta muốn cho con đừng lớn hoặc có lớn thì cũng vẫn hằng cần thiết đến mình. 

May thay Mẹ dịu hiền của chúng ta ở trên trời, trong khi nuôi nấng ta, ẵm ru ta, đã không phải lo sợ như vậy. Người biết rằng con Người càng được lớn lên trong Chúa Giêsu thì càng bó kết với Người nhiều hơn. Cây kia lúc đầu mới ăn rễ vào đất sơ qua vậy, nhưng càng lớn lên nó càng ăn sâu xuống, càng mọc tỏa ra nhiều và càng bám chặt vào đất. Phần con cũng vậy, lạy Mẹ, con càng yêu mến Mẹ, thì con càng làm cho những thơ tình yêu của con ăn sâu vào lòng Mẹ. 

Con càng sống mật thiết với Mẹ hơn, thì con lại càng cảm thấy cần phải mật thiết hơn nữa, vì con càng là con Mẹ hơn, thì máu của trái tim Mẹ càng chảy nhiều vào các mạch con. Và điều làm cho tôi sung sướng, đến tột bực, là thiên đàng sau này cũng chẳng thay đổi mối tình con thảo kết hiệp tôi với Mẹ tôi ở trên trời. Tôi sẽ đời đời nương náu trong lòng Ðức Mẹ, nhờ sự sống Ðức Mẹ mà sống trong Thiên Chúa, mà thông công sự sống Chúa Giêsu, và bởi Chúa Giêsu, lại được thông công sự sống Chúa Ba Ngôi. 

Không, không phải khi lên trời tôi sẽ bắt đầu sống biệt lập khỏi Mẹ tôi như là được giải phóng đâu. Tôi sẽ vẫn là đứa con bé nhỏ của Người như khi còn ở thế gian. Lúc tắt thở, tôi đối với Mẹ tôi thế nào, thì mãi mãi tôi vẫn còn thế ấy. Lúc ấy Ðức Mẹ yêu Chúa Giêsu bởi tôi thế nào thì mãi mãi, Người vẫn yêu Chúa bởi tôi như vậy, và đối lại, lúc ấy tôi yêu Chúa Giêsu bởi Ðức Mẹ như thế nào thì mãi mãi tôi vẫn yêu Chúa bởi Người như vậy. 

Mối giây tương thân tương ái mà Ðức Mẹ lấy lòng nhân từ ràng buộc ta vào với Người, sẽ không bao giờ giãn ra được nữa. Sự kết nghĩa ấy sẽ làm cho Người vui thỏa trong ta và ta vui thỏa trong Người, mà nguồn mạch sự kết nghĩa kia cùng sự vui thỏa này, là chính Chúa Giêsu: chúng ta nhờ Chúa mà yêu Ðức Mẹ và Ðức Mẹ yêu Chúa trong chúng ta. 

Có lời chép rằng: các thiên thần bậc trên thông sự sáng mình cho các thiên thần bậc dưới. Các thánh ở bậc thánh đức cao hơn, vẫn còn gây được ảnh hưởng nhiều ít cho các thánh khác trong số những người nên thánh vì được nhờ huân công và lao khổ của các đấng ấy. Các đấng sáng lập Dòng tu thì lại được thêm hào quang vinh hiển ở thánh đức của những vị nào được nên thánh trong Dòng mình lập. 

Ðức Chúa Trời làm việc gì vẫn hay dùng những nguyên nhân phụ. Vẫn hay rằng Người là tất cả trong tất cả mọi sự bởi bản tính Người là Ðức Chúa Trời, Người trực tiếp hiện diện trong mỗi một con có phúc của Người, để ban cho họ được hưởng nhan thánh Người, và được hạnh phúc bởi đó, nhưng Người không san phẳng những phẩm trật thứ tự và những mối tương quan liên hệ Người đã đặt ra trong hàng các linh hồn. 

Như vậy Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria là Ðấng Ðức Chúa Giêsu đã muốn đặt làm căn nguyên mọi sự ở thế gian này, là Ðấng đã cộng tác với Chúa trong mọi việc, và đã hiệp lực với Ðức Chúa Thánh Thần để thông sự sống siêu nhiên cho các linh hồn được cứu rỗi, giúp họ phát triển và sống trọn vẹn sự sống siêu nhiên ấy, thì trong cõi đời, Người sẽ vẫn được giữ cái nhiệm vụ êm đềm là thông cho họ sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, sự sống ấy đã tự Ðức Chúa Con chuyển sang Người thì sẽ lại tự Người mà chuyển đến các linh hồn hiển phúc.

Như thế là đời đời ta sẽ được hiển phúc bởi sự môi giới của Ðức Mẹ, ta sẽ được Chúa ban hạnh phúc vô ngần do sự hưởng nhan thánh Chúa nhãn tiền, nhưng vẫn là nhờ Ðức Mẹ, qua tay Ðức Mẹ. Ta sẽ được hạnh phúc bởi Ðức Mẹ và đối lại, Người sẽ thấy sự hiển vinh và hạnh phúc của Người ở nơi ta: xưa Người càng tác thành được Chúa Giêsu ở trong ta bao nhiêu thì nay Người càng vẻ vang và sung sướng bấy nhiêu.

Lạy Mẹ, con sẽ đời đời là con Mẹ. Ý nghĩ này làm cho lòng con sướng vui khôn tả. Và con càng kính mến Mẹ ở đời này, thì ngày sau trong cõi đời đời con càng được làm con chí thiết của Mẹ. Ôi, lạy Mẹ của con, con yêu mến Mẹ lắm, xin Mẹ hãy giúp con biết yêu mến Mẹ hơn nữa. Lại xin Mẹ hãy yêu Chúa Giêsu thay con, và yêu bằng tất cả mối tình mà Mẹ đã yêu Người khi xưa ở thế gian.

Ôi, lạy Mẹ chí ái, con xin hợp làm một với Mẹ, với tất cả cuộc đời Mẹ, với những sự vui mừng và những điều đau khổ của Mẹ, với hết thay những cảm giác Mẹ đã cảm thấy dòng dã suốt cuộc đời Mẹ, từ cái giây phút đầu tiên lúc Tình Yêu tự hữu kết hợp linh hồn không nhiễm tội truyền với thân xác rất trong sạch Mẹ, cho đến cái giây phút cuối cùng, lúc cũng Tình Yêu tự hữu ấy cắt đứt mối giây ràng buộc Mẹ với thế trần.

Con xin hợp làm một với mối tình yêu đương không ngừng mà Mẹ đã yêu Chúa Giêsu từ lúc Người xuống ngự trong lòng vẹn sạch Mẹ và sẽ còn yêu Chúa mãi cho đến đời đời vô tận. Con xin hợp làm một với tất cả những mối tình kính mến mà Ðức Chúa Thánh Thần hợp cùng trái tim hiền từ Mẹ đã gợi ra và sẽ còn gợi ra mãi sau này trong linh hồn mỗi một con cái Mẹ. Tất cả những tình tứ mà Mẹ đã tập trung lại trong linh hồn đầy ơn phúc của Mẹ, và Mẹ hằng luôn luôn tiến dâng Chúa. Phải, tất cả những tình tứ ấy, con xin dâng cho Mẹ, để Mẹ dâng cho Chúa Giêsu thay con, rồi khi những tình tứ ấy đã được thánh hóa bởi công nghiệp Chúa Giêsu, thì Mẹ lại dâng lên cho Ðức Chúa Cha nữa.

Tấm lòng sốt sắng kính mến mà Mẹ gây nên cho con giờ đây, con muốn gìn giữ nó mãi mãi từng giây phút không khi ngừng, nhất là khi đến giây phút cuối cùng đời con. Hơn nữa, con lại muốn, dù khi chết rồi, vẫn còn giữ được tấm lòng sốt mến ấy trên thế gian này, bằng cách hợp làm một với tất cả những cử động yêu mến và phát xuất ra ở tâm hồn loài người, và con lại muốn rằng tấm tình yêu mến kia phải đời đời vô tận và hằng được đời đời ôn lại nhắc lại bởi hết thảy những tạo vật kính mến Mẹ bây giờ và về sau chớ gì tấm tình ấy được sạch trong và bền bỉ khôn cùng để gây cho Mẹ một mối mừng vui khôn xiết kể.

Là thân thụ tạo yếu hèn, con muốn mượn tấm lòng hải hà vô biên Mẹ mà yêu Chúa Giêsu, con còn muốn làm tăng bội có lên nữa bãi biển có bao nhiêu hạt cát, vũ trụ có bao nhiêu nguyên tử, đại dương có bao nhiêu giọt nước, óc loài người có bao nhiêu ý nghĩ, trái đất này đã có và sẽ có bao nhiêu vật sống, Thượng trí Chúa có thể bày vẽ ra bao nhiều sự vật, rồi cả khoảng thời gian kế tiếp nhau kia nếu nó không ngừng và có bao nhiêu giây lát... thì con cũng muốn tăng gấp lòng kính mến của con bấy nhiều lần.

Ôi, lạy Mẹ, con xin dâng cho mẹ tất cả các sự ấy để Mẹ giữ lấy trong lòng Mẹ, rồi Mẹ làm cho nên sạch, nên thánh và Mẹ dâng cho Chúa Giêsu, và qua tay Chúa Giêsu lên Cha Chí Thánh trên trời. Lạy Mẹ nhân lành, đó là điều con muốn nói trước cùng Mẹ để phòng khi không thể nói được, như trong trường hợp tâm không thể định, trí không thể an, năng lực tiêu hao vì lo phiền, ý chí mệt mỏi vì thân mòn xác yếu.

Ðó là điều con muốn nói cùng Mẹ nhất là khi hấp hối trên giường bệnh, miệng không thể đọc lên dịu dàng Mẹ, trí không thể nhớ đến lòng nhân từ hiền hậu Mẹ. Khi ấy, xin Mẹ hãy ở bên con, và như Mẹ đã từng dạy con làm mọi việc với Mẹ và nhờ Mẹ, thì khi ấy cũng xin Mẹ hãy bắt lấy trí khôn và ý muốn con, hãy kết hợp trí khôn và ý muốn con vào với linh hồn đầy ơn phúc Mẹ, và xin Mẹ, bằng trí khôn và ý nguyện muốn ấy, hãy sốt sắng tỏ lòng kính mến tuyệt vời đối với Chúa Giêsu và Mẹ, tấm lòng kính mến muôn đời bất diệt. Amen.

Sách Se Sancta Virginitate, kể trong Ventura: La Mère de Dieu et des hommes. Ph. 2, ch. 1. Bruxelles 1848.

Sách La Mère de Dieu el des hommes. Ph. II, ch. I, Bruxelles 1848.
 

Hết

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)