dongcong.net
 
 

 

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 8 tháng 12

 

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long

Giáo lý Hội Thánh dạy rằng trong tất cả con cái loài người, chỉ có một mình Đức Mẹ là không vướng mắc tội nguyên tổ và cũng không phải chịu bất cứ một hậu quả nào do tội nguyên tổ gây ra. Giáo hội gọi đó là đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong phần chia sẻ Tin Mừng hôm nay, xin được nêu lên 3 đặc tính của đặc ân ấy nơi Đức Mẹ.
 
- Vô Nhiễm Nguyên Tội, đặc ân vượt lên trên các chứng từ Thánh Kinh.
 
Người ta có thể đặt câu hỏi rằng Đức Mẹ cũng là một con người được sinh ra bởi một người nam và một người nữ như ai, tại sao Đức Mẹ lại thoát khỏi Nguyên tội ? Và nếu Đức Mẹ không mắc tội nguyên tổ và tội riêng, vậy thì Đức Mẹ có cần đến ơn cứu độ không ? Phải khẳng định ngay là Đức Mẹ cũng cần đến ơn cứu độ của Chúa Kitô như mọi người. Tuy nhiên ơn cứu độ ấy được Thiên Chúa áp dụng một cách đặc biệt. Đặc biệt ở chổ là Thiên Chúa đã dùng trước công nghiệp của Chúa Kitô mà bảo vệ cho Mẹ khỏi vướng mắc tội nguyên tổ và mọi tội riêng.
 
Nếu Chúa Kitô cứu chuộc chúng ta bằng cách giải thóat chúng ta khỏi tội nguyên tổ, thì Ngài đã cứu chuộc Đức Mẹ bằng cách giữ gìn Mẹ khỏi vướng mắc tội đó. Cả hậu quả của tội ấy cũng không có ảnh hưởng nào trên Mẹ, trong khi vẫn còn ảnh hưởng trên m?i người chúng ta.
 
Xin được nói thêm rằng tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là một trong những tín điều gây nhiều tranh cải nhất. Vì người ta cho rằng đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội không có chứng cứ Kinh Thánh rõ ràng. Nhưng có Chúa quan phòng : sau khi Đức Giáo Hoàng công bố tín điều này được 4 năm (tức là năm 1858), Chính Đức Mẹ đã hiện ra với thánh nữ Benedeta tại Lộ Đức, nước Pháp và xưng danh là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Như vậy, Đức Mẹ đã minh nhiên xác nhận tín điều mà Đức Thánh Cha Piô IX đã công bố năm 1854.
 
- Vô Nhiễm Nguyên Tội, đặc ân đến từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa.
 
Vô Nhiễm Nguyên Tội không phải là tự bản chất của Mẹ, nhưng là hoa trái của ơn cứu độ đến từ Đức Kitô, mà Mẹ người độc nhất vô nhị được hưởng trước (tiên hưởng). Nói cách vắn gọn, qua đặc ân này, Thiên Chúa đã thực hiện một ngọai lệ đối với Đức Mẹ. Và việc Mẹ được Chúa ban thưởng như thế, cũng chẳng phải vì Mẹ đã có công trạng lớn lao trước mặt Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn là do lòng ưu ái, do tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Dĩ nhiên là cũng phải có sự cộng tác đặc biệt của Mẹ qua lời thưa xin vâng và lòng tín thác tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa.
 
- Vô Nhiễm Nguyên Tội, đặc ân không chỉ dành riêng cho một mình Đức Mẹ. 
 
Có người đặt vấn đề : Tại sao Đức Mẹ lại được Thiên Chúa ưu ái đến như vậy ? Phải chăng là có sự thiên vị ? Chúng ta có thể mạnh dạn quả quyết rằng mặc dù chỉ một mình Đức Mẹ được Thiên Chúa ban cho đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhưng không phải để phục vụ cho lợi ích của Mẹ mà là để phục vụ công trình cứu độ của Thiên Chúa. Nói khác đi, đặc ân ấy được ban cũng là vì nhân loại chúng ta. Thế có nghĩa là gì ? Nghĩa là nếu không có đặc ân này thì sẽ không có đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa. Và nếu không có đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa, thì Ngôi Hai sẽ không Nhập thể làm người để cứu độ chúng ta theo cách thức mà Thiên Chúa muốn. Như vậy, xét cho cùng đặc ân Vô Nhiễm là liên hệ đến ơn cứu độ của chúng ta.
 
Tâm tình của chúng ta khi mừng lễ hôm nay là gì ?
 
- Tâm tình trước hết phải là tâm tình tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban đặc ân Vô Nhiễm cho Mẹ để chuẩn bị cho Mẹ trong thiên chức làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa. Tạ ơn vì Mẹ được Chúa ban cho nhiều ân huệ. Mẹ có nhiều ân huệ để ban lại cho chúng ta là những người con của Mẹ.
 
- Tâm tình thứ đến là tâm tình yêu mến. Nếu chúng ta có một người Cha tuyệt hảo là chính Thiên Chúa, thì chúng ta cũng có một người Mẹ tuyệt mỹ là chính Đức Trinh Nữ Maria. Tuyệt mỹ vì Mẹ không vướng tội nguyên tổ và một tội riêng nào. Đó là lý do khiến chúng ta hãnh diện, tự hào và yêu mến Mẹ hơn mọi thụ tạo khác.
 
- Tâm tình sau nữa là tâm tình cậy trông. Đức Mẹ là một thụ tạo được cứu độ cách đặc biệt và trọn hảo. Đó là niềm hy vọng tràn đầy cho chúng ta và là bảo chứng chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ được cứu độ như thế. Gương mẫu và lời cầu bầu của Mẹ là động lực thúc đẩy chúng ta nên giống Mẹ ở đích cuối cùng là sạch tội. Và vì thế chúng ta cũng sẽ được Thiên Chúa ban thưởng hạnh phúc Nước Trời cùng Mẹ.
 
Xin Mẹ giúp chúng ta sống trọn vẹn 3 tâm tình của ngày lễ hôm nay nhất là luôn nổ lực sống yêu mến và phó thác. Như Mẹ đã sống. Amen.
 

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long- dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)