o dongcong.net
     
 
2008 - dongcong.net
 
 

Những ngày lễ của Mẹ
LỄ ĐỨC MẸ SẦU BINgày 15 tháng chín

Phụng vụ dành ngày 15 tháng 9, một ngày sau lễ suy tôn Thánh giá để kính  nhớ Đức Mẹ sầu bi, mẹ đau thương. Bởi vì Chúa Giêsu đã tự nguyện chấp nhận những gian lao đau khổ để cứu chuộc loài người, và Chúa cũng muốn rằng người mẹ mà Ngài yêu thương hơn cả cũng thông phần đau khổ, để đồng công cứu chuộc. Và thực sự Đức Mẹ đã được tuyên dương là Đấng đồng công cứu chuộc. Tin Mừng cho chúng ta thấy bảy sự đau khổ đáng kính nhớ của Đức Mẹ.

Thứ nhất, khi dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, cụ già Simeon đã nói với Đức Mẹ : “Con trẻ này sẽ nên mũi gươm đâm thâu qua lòng Bà”. Đây là một lời tiên tri phải thực hiện. Nếu một người mẹ nào biết trước tương lai con mình như thế thì sẽ cảm thấy thế nào, có yên lòng bình thản được không?

Thứ hai, khi nghe tin “vua Herode tìm con trẻ mà giết đi”, mẹ bồng ẵm con đi trốn, đi lánh nạn sang nước ngoài. Nhà cửa, ăn ở sẽ ra sao ? Lời ông già Simeon tiên báo đã bắt đầu được thực hiện.

Thứ ba, khi mẹ lạc mất con nơi đền thờ.  Có người mẹ nào lạc mất con mà không lo lắng đau khổ ? Lại là người con duy nhất, chắc chắn mẹ Maria lo lắng đau khổ vô cùng.

Thứ tư, trên đường núi Sọ, mẹ gặp con vác thập giá. Thật là lòng mẹ nát tan. Thân hình con bầm dập, vác cây thập giá nặng nề, bị mọi người chê cười, bị quân lính đánh đập, còn gì đau khổ hơn cho mẹ ?

Thứ năm, khi con bị treo trên thập giá, mẹ đứng bên nhìn lên con yêu dấu. Đối với một người mẹ bình thường chứng kiến những đau khổ của con như thế không thể không ngất xỉu. Nhưng mẹ đã can đảm nhìn lên trên thập giá, con chết đi trong thân xác, thì dưới cây thập giá, mẹ cũng chết đi trong tâm hồn.

Thứ sáu, mẹ đã chứng kiến cảnh hạ xác con xuống khỏi thập giá, rồi ôm xác con lạnh giá trong vòng tay để dâng lên Thiên Chúa như vị thượng tế dâng của lễ.

Thứ bảy, mẹ đã chứng kiến cảnh táng xác con trong mồ đá. Trước đây khi nhìn con phải đau khổ, phải chết, mẹ đã đau khổ lắm rồi, bây giờ không còn nhìn thấy con nữa, thì mẹ càng đau khổ hơn biết bao. Không thể nói được nữa, nhưng mẹ hoàn toàn xin vâng, phó thác cho chương trình quan phòng của Thiên Chúa.

Chúng ta tưởng nhớ và suy niệm những sự đau khổ của Đức Mẹ, chúng ta hãy xin Đức Mẹ cho chúng ta hiểu mầu nhiệm thánh giá trong đời chúng ta, tức là những đau khổ của cuộc đời, ai mà không có. Chúng ta hãy xin Đức Mẹ trợ giúp chúng ta có đủ nhẫn nại để vác thánh giá trong đời sống hàng ngày.

Lm Giacobe Phạm Văn Phượng, O.P.

dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)