dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Những Điều Suy Tư
 
 
Nhiều tác giả - sưu tầm
 
<<<    

Lễ Mẹ Mân Côi

Kính Mừng Mẹ Mân Côi

Con mừng Mẹ thánh sủng dư đầy
Tâm trinh lan toả cõi trời mây
Sứ Thần ca khen Mẹ diễm phúc
Cung lòng tỳ nữ hoá thiên đài

Tin vui Thánh Tử - Chúa Ngôi Hai
Vì yêu cam hạ chốn trần ai
Cưu sinh Mẹ khiêm cung vâng nhận
Đoan nguyền tin nhiệm Đấng Quyền Oai

Mùa Mân Côi về con mừng Mẹ
Đã nên điện cung ngự tình trời
Nay trên ngai toà cao vinh hiển
Xin thương đoàn con nhỏ, Mẹ ơi !

J.B. Nguyễn Quốc Tuấn
VietCatholic News (29 Sep 2009 14:38)

 

-dongcong.net

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)