dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 
 
Những Điều Suy Tư
 
  <<<
Chuyển ngữ: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
 
     
  Còn tiếp...
     
    53- bảo vệ Kinh Mân Côi - Trầm T Thu dịch
    52-Tú Nạc, NMS - thơ mân côi
    51-Tuyết Mai - chuỗi mân côi giúp chúng con..
  50-Lê quang Vinh- không thể dứt chuỗi
  49-Lm Thanh Sơn -Nguồn gốc kinh MC
  48-Lm Nghĩa
  47-Tình thơ mân côi - nhóm Mặc Trầm Cung
  46-Tháng mười của lòng khiêm nhượng-Cao H. Hoàng
  45-Phương thuốc thần diệu- Lm Trần Ngà
  44-Tháng Mân Côi
  43-Có Đức Mẹ đồng hành chúng ta không sợ..
  25- Nỗi lòng Mẹ Maria - Lm Tạ Tuyên
  24- Mai khôi , bông hồng đẹp - Lm Quế
  18- Lễ Đức Mẹ Mân côi -Lm Hưng Lợi, dcct
     
  PHẦN III: THANH TẨY
  03. Linh Giáng
  02. Lên Trời
  01. Phục Sinh
   
  PHẦN II: CUỘC THƯƠNG KHÓ
  05. Đóng Đinh
  04. Thánh Giá
  03. Mão Gai
  02. Chịu Đánh Đòn
  01. Giờ Hấp Hối
   
  PHẦN I: LỜI HỨA
  06. Thông Sáng
  05. Thánh Hiến
  04. Hiển Linh
  03. Thăm Viếng
  02. Truyền Tin
  01. Lời Đầu
     
  19 Tháng 10, tháng Mân Côi - Lm Lợi
  20 Maria, tháng Hoa -Lm Lợi
  21 Đức Maria, bông hoa
  22 Áo Đức Bà Carmelo - nghi thức mặc áo
  23- lạy Nữ vương rất thánh Mân côi - Trí
  26-Công dụng của tràng chuỗi Mân Côi
  27-Chuỗi Mân Côi trong đời sống chiêm niệm 5
  28-Chuỗi Mân Côi trong đời sống chiêm niệm 6
  29-tại sao lần hạt mân côi
  30-Kính mừng Mẹ Mân Côi (thơ) Quốc Tuấn
  31-Lời kinh Mân Côi - Lm Tạ Chúc
  32-việc lần chuỗi Mân côi -Lm Trần Đ Phương
  33-Lòng sùng kính Mẹ Maria -Lm Trần Đức Phương
  34-Lần hạt mân côi chung trong gia đình -Sr. M. Nguyêt
  35-Hoa mân côi - Hà mình..
  36-quyền năng Đức mẹ Maria đối với ma quỷ .-sr Nguyệt .
  37-kinh mân côi chiếu sáng ngục tù
  38-tràng chuỗi mân côi thắm máu chiến sĩ
  39-cứ làm theo... nội san kinh mân côi
  40-lời kinh tuyệt vời -Lm Nguyễn Hữu An
  41-hiệu quả của kinh mân côi
  42-hướng về Linh địa Fatima
     
      
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)