dongcong.net
 
 

Xin thương xót tôi


Chiều về mộ đá buồn tênh
 Bóng cây Thánh Giá chênh vênh đổ dài
 Ôm hàng bia mộ miệt mài
 Để nghe tiếng nấc chen cài tiếng than
 Tóc mây xoã xuống non ngàn
 Nghe như lệ đổ ngập tràn thương đau
 Nhớ bao ngày tháng bên nhau
 Sao người quên hết quên mau thế người !
 Đắng cay cho khối tình đời
 Thân tôi côi cút một trời đơn côi
 Con tôi quên bẵng tôi rồi
 Bạn bè xa lánh thân tôi tủi sầu
 Cánh tay công thẳng nhiệm mầu
 Của Cha Chí Thánh trên đầu của tôi
 Có ai nghe tiếng hồn côi
 Có ai thông cảm hồn trôi bể sầu
 Con ơi con ở nơi đâu
 Giang đầu một cõi đêm thâu một mình
 Thân tôi tơi tả cực hình
 Sao người quên bẵng chân tình đôi ta
 Vực sâu vọng tiếng oán ca
 Đổ vào nghĩa địa hồn ma vật vờ
 Biết bao là đợi với chờ
 Để rồi nhận lãnh hững hờ của ai !
 Xin nghe ngàn tiếng van nài
 Của hồn côi cút than dài đêm thâu
 Xin nghe tiếng nấc ứa sầu
 Của cha của mẹ đang cầu xin con
 Ngày dài tháng rộng hao mòn
 Đợi con đợi bạn ngày tròn đơn côi
 Bạn ơi hãy nhớ đến tôi
 Thân tôi tức tưởi mồ côi bể sầu
 Con ơi con ở nơi đâu
 Xin thương tôi nhé ngục sầu lửa thiêu

Diễm Lan
 Tháng các linh hồn 2003

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)