dongcong.net
 
 

Tâm tình với Đức Mẹ IV

Đường về nhà Cha
Qua bao sơn hà
Qua bao tối ám
Làm con thất đảm
Hiểm nguy tứ bề
Tim con tái tê
Mẹ Thấy không Mẹ
Nghe con thỏ thẻ :
Tình con cạn rồi
Chân con rã rời
Mắt con mù tối
Lòng đầy những tội
Tay con buông lơi
Sức con rã rời
Chí con kiệt lực
Chẳng còn hơi sức
Mẹ ơi là Mẹ
Nghe con kêu khẽ
Mẹ có thấy không
Đường đầy gai chông
Chân con lở loét
Con bị lạnh rét
Làm sao con đi
Chẳng còn chút gì
Trong bụng trống rỗng
Gió trời thì lộng
Lang sói tứ bề
Nguy hiểm cận kề
Mà Mẹ bỏ trốn
Biết bao khốn đốn
Đổ xuống đầu con
Sức con hao mòn
Lực con thì hết
Chỉ còn đợi chết
Mẹ ơi Mẹ ơi
Con thật cơi vơi
Xin thương cứu vớt
Con sắp bị rớt
xuống vực tối đen
Ma quỷ đang đem
Con ra xử trảm
Con biết bấu bám
Nương tựa ai đây
Thân tàn héo gầy
Con sẽ chết chắc
Chết ngay tức khắc
Nếu Mẹ làm ngơ
Con biết nương nhờ
Vào ai đây nữa
Con biết nương tựa
Vào ai nữa đây
Con chó bị gầy
Hổ mặt chủ đấy !
Người ta mà thấy
Thì Mẹ xí hổ
Con mà bị khổ
Thì Mẹ vui sao?
Con bị lao đao
Mà Mẹ ngoảnh mặt
Con bị chúng bắt
Thì Mẹ hết vui
Con có bị xui
Thì Mẹ khổ đấy
Xưa nay chưa thấy
Một ai đến xin
Mà Mẹ chẳng nhìn
Chẳng xem đến họ
Xin tỏ cho rõ
Tình thương hải hà
Tình thương bao la
Của Mẹ Nhân Hậu
Con sẽ xướng tấu
Ca tụng Thánh Danh
Của Mẹ chí lành
Muôn thuở muôn kiếp
Amen

 

Diễm Lan

 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)