dongcong.net
 
 

Mẹ Đồng Công II

Chiều hoang chiều tím rã rời
Đá nâu nhỏ lệ cạn lời thương đau
Mây đen rũ xuống phía sau
Ngọn đồi chết sững còn cau lệ sầu
Màn trong đền thánh nhiệm mầu
Xé ra hai mảnh từ đầu tới chân
Người chết cũng chỗi dậy dần
Thế mà con Mẹ chẳng cần nghĩ chi
Giesu đã hết đường đi
Giang tay chịu chết là vì ai đây
Khổ thay cho Mẹ thân gầy
Đơn côi một bóng bên cây Khổ Hình
Nhìn con rách nát thân mình
Hiến dâng Cha Thánh tâm linh xác hồn
Đất rung đá đổ dập dồn
Cảm thông Chúa chết nửa hồng thương đau
Này con trốn biệt đi đâu
Để cho Mẹ đứng âu sầu đơn côi
Lệ sầu ướt sũng đỉnh đồi
Ruật gan nát đứt liên hồi xót xa
Tình đau ngập lút chiều tà
Vì thương nhân thế nên ra thế này
Trái tim ngập lút đắng cay
Con ơi Mẹ khổ thế này đó con
Mẹ dâng của lễ vẹn tròn
Đơn côi thống khổ bào mòn tim gan
Mẹ đưa đôi mắt lệ tràn
Tìm con chẳng thấy muôn vàn xót xa.
Đoạn trường một khúc bi ca
Từ đồi vọng xuống chiều tà tím thâm
Tình sầu nửa khúc trầm trầm
Mẹ tìm con Mẹ khúc ngâm ứa sầu:
Con ơi con ở nơi đâu
Về đây với Mẹ quy đầu đoàn viên

 

Diễm Lan

 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)