dongcong.net
 
 

Kinh chiều XIII
Kinh chiều xám hối


Chiều buồn mưa đổ mưa trào

Gió về mang lạnh ùa vào tim côi

Ngoài kia mưa khóc không thôi

Mưa rơi mưa đổ mưa trôi không ngừng

Đàn buông mấy giọt rưng rưng

Ngỡ rằng đàn vỡ nửa chừng thương đau

Lời kinh theo gió về mau

Thấm vào băng lạnh nát nhàu tim côi

Sấm rền những tiếng thương ôi

Tưởng rằng hồn vỡ bên đồi chao xiêu

Kinh Chiều mỏi gối tiêu điều

Nghe như suối lệ xuôi chiều về tim

Lời kinh rả rích đang chìm

Vào khe hồn nứt để tìm ăn năn

Tiếng kinh suối lệ còn hằn

Nghe hồn xám hối lệ lăn lăn hoài

Mưa rơi rả rích miệt mài

Hồn treo hờ hững bên ngoài song thưa

Bao kinh xám hối thì vừa

Nghe như tội lệ đổ bừa vào mưa

Mưa về lệ khóc có thừa

Mẹ ơi con khóc cho vừa lòng mưa

Lối xưa tội lệ xin chừa

Lạc vùng xám hối xin thưa cùng Ngài

Rằng con quỳ gối kêu nài

Xin thương con dại miệt mài van xin

Thí cho con chút niềm tin

Để con mở rộng mắt nhìn tội con

Hồn con thật sự héo mòn

Con đau con khóc no tròn ăn năn

Nhớ về nẻo cũ băn khoăn

Tội khiên còn để vết hằn trong tim

Mẹ ơi con vững niềm tin

Xin thương con dại van xin kêu nài

Kinh Chiều cung tiến lên ngai

Mẹ ơi xin nhận lời nài nỉ xin.

 

Diễm Lan

 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)