dongcong.net
 
 

Kinh chiều XIV
Kinh đen
 

Kinh đen nhuộm tối hồn đen
Chiều đen bóng tối lạnh len vào hồn
Cơn đau từng lớp ép dồn
Chó tru gió hú cuối thôn gọi về
Lệ len vào góc hồn tê
Cơn đau lớp lớp làm ê tim mềm
Tóc mây rũ xuống bên thềm
Uống no nước mắt thấm niềm thương đau
Từng hàng lệ ứa rơi mau
Con đau con khóc ai lau mắt nhoè
Chiều già khoé mắt đỏ hoe
Mẹ ơi xin hãy lắng nghe con cầu
Kinh Đen ngập lút tình sầu
Của con ngu dại ngập đầu tội khiên
Xin nghe tiếng khóc con điên
Ăn năn xám hối đổ nghiêng chiều già
Chuông chiều ai oán phía xa
Đệm nhịp cho tiếng hối ca giữa trời
Xin nghe con khóc ngàn lời
Con về bên Mẹ một đời ăn năn
Nhớ lời Mẹ nhặn Mẹ răn
Niệm kinh xám hối lệ lăn má gầy
Thân tàn ngày tháng như mây
Phí đi tuổi ngọc đoạ đầy hồn non
Tâm tình của một đứa con
Trở về bên Mẹ lòng còn buồn tênh
Qua bao là thác với gềnh
Đời con nghiêng ngả bập bềnh nổi trôi
Đáy lòng thốt tiếng thương ôi
Mẹ ơi Mẹ hỡi con côi tủi sầu
Dưới chân của Mẹ gục đầu
Dãi bầy tâm tưởng não rầu ruật gan
Lệ con chảy mãi chảy tràn
Ướt chân của Mẹ để van để nài
Kinh Đen như tiếng thở dài
Con hoang xám hối miệt mài van xin
Xin Ngài ghé mắt thương nhìn
Vào con ghẻ lở với nghìn thương đau
Mẹ ơi xin hãy mau mau
Cứu con của Mẹ đớn đau ngút ngàn
Kinh Đen sũng lệ ứa tràn
Đầy lòng xám hối muôn vàn nài xin
Kinh Đen nhỏ lệ im lìm
Mẹ ơi con dại đang tìm thứ tha.
 

 

Diễm Lan

 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)