dongcong.net
 
   

Đường Về Quê

Trên con đường về quê

Tim con đã tái tê

Mẹ ơi Mẹ ơi hỡi

Con đã lạc lối về

Trên con đường xa khơi

Con đã hụt cả hơi

Mẹ ơi Mẹ Mẹ hỡi

Chân con đã rã rời

Trên con đường lạnh đen

Sức con quá nhỏ hèn

Con bên bờ vực thẳm

Đường đầy sỏi gai chen

Đường mịt mù hoang vu

Gió rít lên vù vù

Mẹ đâu rồi hỡi Mẹ

Ma quái đang gào tru

Đường đầy dẫy mìn chông

Con biết ngóng và trông

Vào nơi ai hả Mẹ

Sức của con là không

Bạn bè bỏ con rồi

Thân con cánh bèo trôi

Cậy nhờ ai hả Mẹ

Mẹ yêu của con ôi

Mẹ mà không cùng đi

Con còn hy vọng gì

Con thật đã nản chí

Mẹ hỡi Mẹ từ bi

Mau mau đến cứu con

Sức con đã cạn mòn

Lực con đã cùng kiệt

Mẹ hỡi Mẹ của con

Nhìn lên Mẹ khoan dung

Tình thương Mẹ cửu trùng

Con bám chặt vào Mẹ

Con xin Mẹ đi chung

Dù đường đầy gai chông

Sức của con là không

Nhưng nếu con có Mẹ

Chắc con sẽ thành công

Con biết cậy nhờ ai

Con chỉ biết van nài

Nơi lòng thương của Mẹ

Nơi trũng lệ trần ai

Mẹ hỡi Mẹ từ bi

Xin nhìn đường con đi

Con ký thác cho Mẹ

Dù con chẳng còn gì

Xin thương con Mẹ ơi

Con đã cạn cả lời

Con sắp chết đây Mẹ

Mẹ ơi Mẹ hỡi ơi

Xin giang tay Mẹ ra

Nắng chiều đã úa già

Đêm đen đang ùa tới

Mà đường thì thật xa

..... Mà đường thì thật xa ! ...

 

Diễm Lan

 

 

 


Đường Về Quê Có Mẹ

Đường con đang về quê
Mẹ biết con tái tê

Con yêu con yêu hỡi

Sao quên mất lối về

Con đường dù xa khơi

Dù con đã hết hơi

Vững tin đi con hỡi

Dù chân con rã rời

Đường dù đầy lạnh đen

Dù con rất yếu hèn

Hay con bên vực thẳm

Con đừng sợ gai chen

Mặc trời quá hoang vu

mặc gió rít vù vù

Nếu con bám vào Mẹ

Con sợ gì quỷ tru!

Mẹ bẻ gẫy mìn chông

Nếu con vững cậy trông

Tình yêu con nơi Mẹ

Sẽ làm khó thành không

Dù người bỏ con rồi

Dù phận con nổi trôi

Nếu con thật yêu Mẹ

Hỡi con bé tý ôi

Chắc chắn Mẹ cùng đi

khó khăn có nghĩa gì

Con nhớ đừng nản chí

Mẹ là Mẹ từ bi

Mẹ sẽ ở bên con

Dù sức con đã mòn

Dù lực con cạn kiệt

Mẹ nào có bỏ con

Mẹ là Mẹ khoan dung

Mẹ của Chúa cửu trùng

Con nhớ bám vào Mẹ

Để Mẹ cùng đi chung

Con đừng sợ gai chông

Mẹ biết con là không

Con mà bám vào Mẹ

Chắc chắn con thành công

Đừng cậy dựa vào ai

Con hãy đến van nài

Nơi Giesu con Mẹ

Con còn sợ gì ai!

Đường dù đầy sầu bi

Dù con lạc lối đi

Nhưng nếu con có Mẹ

Con còn sợ cái gì ?

Con yêu con yêu ơi

Mẹ nhặn con ngàn lời

Rằng con hãy yêu Mẹ

Hỡi con bé tý ơi

Tay Mẹ luôn giang ra

Dù chiều có úa già

Dù đêm đen ùa tới

Con đừng sợ đường xa


.... Con đừng sợ đường xa ....

 

Xuân Hương

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)