dongcong.net
 
 

Đường Về Em-mau
(Luc 24, 13-35 )

Đường về Em-mau
Lữ khách bên nhau
Lòng tràn bối rối
Tâm trí tăm tối
Mộng vàng tan bay
Tương lai đổi thay
Rồi Ngài đi tới
Thổi luồng gió mới
Cắt nghĩa rõ ràng
Ky-tô Phải mang
Đọa đầy và chết
Thánh Kinh nghiệm hết
Từng nét về Ngài
Vì đường còn dài
Mà trời thì tối
Giả vờ đi tới
Nên họ xin Ngài
Ở lại đến mai
Vào đến đại sảnh
Ngài cầm lấy bánh
Rồi bẻ bánh ra
Họ mới nhận là
Ngài chính là Chúa
Vội vàng ra cửa
Họ về lại ngay
Bất kể đêm ngày
Gặp lại Môn Đệ
Họ mới xin kể
Mọi chuyện rõ ràng
Thật là ngỡ ngàng
Chúa đã hiển hiện
Lại còn trò truyện
Với họ thật lâu
Chúa đã in sâu
Vào lòng của họ
Để họ được rõ
Tình Yêu của Ngài

Này hỡi các bạn
Khi gặp hoạn nạn
Lúc gặp thương đau
Khi lòng rối nhàu
Rối hơn tơ rối
Tâm trí ám tối
Thì tìm đến Ngài
Tất cả những ai
Gồng gánh nặng nhọc
Cuộc đời lăn lóc
Vào bao đau thương
Khi lỡ độ đường
Thì tìm đến Chúa
Ngài chính là của
Ăn uống nuôi ta
Ngài chính là Cha
Hiền từ ưu ái
Chúng ta đừng ngại
Khi đã có Ngài
Là có tương lai
Là có tất cả  

Diễm Lan

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)