dongcong.net
 
 

Chúng Ta Bên Nhau

 

Đông Tây Nam Bắc về đây

Đoàn con cái Mẹ xum vầy bên nhau

Cùng nhau san sẻ nỗi đau

Cùng nhau cầu nguyện trước sau một lòng

Chia nhau những nỗi đục trong

Chúc nhau vạn hạnh cầu mong an bình

Chúng ta một ý một tình

Xin Mẹ ngự giữa chúng mình nha anh

Quây quần bên Mẹ chí lành

Đọc kinh lần hạt lòng thành cầu xin

Xin cho quê mẹ Đức Tin

Được luôn vững mạnh giữa nghìn thương đau

Dù cho trăm khổ vạn sầu

Xin cho ý Chúa nhiệm mầu đơm bông

Một lòng một ý cậy trông

Đọc kinh, xám hối tình nồng dâng cao

Dù cho nắng rát mưa trào

Chúng con yêu Mẹ xá nào đau thương

Dù cho thiếu thốn trăm đường

Chính là hoa trái trầm hương dâng Ngài

Lậy Mẹ chí ái trên ngai

Chúng con ký thác tương lai cuộc đời

Trăm lòng vạn ý một lời

Tận trung yêu Mẹ đất trời chứng minh

Cúng con hợp ý hợp tình

Xin Mẹ chúc phúc ban bình an luân

Xin cho ơn phước trào tuân

xuống trên con Mẹ được muôn ơn lành

Bên nhau ta hát lời thanh

Bên nhau hoan hỷ lòng thành cầu xin.

 

Diễm Lan

 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)