dongcong.net
 
 

Mừng Chúa Phục Sinh

 

A lê lui gia

Chúng ta hoan ca

Chúa đã Sống Lại

A lê lui gia


Nữ Vương Thiên Đàng

Hay ca ca vang

Chúa đã Sống Lại

Niềm vui mênh mang


Thần Thánh trên trời

Xin hãy cất lời

Chúa đã Sống Lại

Tiếng ca ngút trời

 

Hỡi người dương gian

Niềm vui tràn lan

Chúa đã Sống Lại

Phúc vinh muôn vàn


Hỡi trời bao la

Hãy vui hoan ca

Chúa đã Sống Lại

Niềm vui chan hoà


Hỡi biển mênh mang

Muông thú dã hoang

Chúa đã Sống Lại

Niềm vui huy hoàng

 

Hãy ca vang vang

Phúc vinh thiên đàng

Chúa đã Sống Lại

Niềm vui ngỡ ngàng

 

Này hỡi Phê Rô

Cất tiếng tung hô

Chúa đã Sống Lại

Hãy mau đến mồ

 

Còn anh Gio An

Hãy vui liên hoan

Chúa đã Sống Lại

Niềm vui hoàn toàn

 

Ma Đa Lê Na

Hãy vui hát ca

Chúa đã Sống Lại

A lê lui gia

 

A lê lui gia

chúng ta hát ca

Chúa đã Sống Lại

A lê lui gia ....

A lê lui gia !...

 

Diễm Lan

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)