dongcong.net
 
 

Cảm tạ tình thương Chúa
 
 Đêm thật sâu gió lạnh rít từng cơn
 Tuyết rơi đầy tuyết trắng xoá hoang sơn
 Bỗng trên cao một vì sao toả sáng
 Ngập tiếng hát của thần trời hùng tráng:
 Vinh Danh Chúa trên khắp các tầng trời
 Trên dương thế Hoà Bình Chúa muôn nơi
 Muôn cơ đẳng thiên thần cùng tán tụng
 Chúc hiển vinh Thiên Chúa muôn ơn sủng
 Đã xuống thế đến với kẻ khiêm cung
 Giải thoát họ khỏi hang tối ngõ cùng
 Và ban tặng muôn vàn ơn vĩnh phúc
 Chúa ơi Chúa con gập quỳ phủ phục
 Tận đáy lòng cảm nghiệm Tình Bao La
 Của Thiên Chúa lượng từ ái hải hà
 Đến với con là bụi tro phẩn thổ
 Giải thoát con khỏi tôi đòi khốn khổ
 Ôi lậy Chúa Ngài thương con vô bờ
 Nên sinh ra trong hoang lạnh bơ vơ
 Nơi chuồng bò đầy phân tro tối ám
 Trong tiêu sơ giữa khung trời ảm đạm
 Ôi Tình Chúa cao hơn trời và đất
 Tình của Ngài ngọt hơn cả là mật
 Chính vì yêu mà Chúa đến với con
 Chỉ vì con thật bé nhỏ mỏng dòn
 Nên Ngài thương, Ngài trao ban tất cả
 Ban tặng con thiên đàng làm gia phả
 Ôi Chúa ơi xin mở mắt con ra
 Để con hiểu tình yêu Chúa hải hà
 Chính vì con Ngài đã Sinh Xuống Thế
 Để cứu con thoát khỏi vòng nô lệ
 Con quỳ đây bên Hang Đá đơn sơ
 Để cảm nghiệm Tình Yêu Chúa vô bờ
 Xin tình Ngài khắc ghi vào tâm trí
 Để muôn đời tình con luôn chung thủy
 Với Chúa yêu đến muôn kiếp muôn niên.
 
 
 
Diễm Lan

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)