dongcong.net
 
 

Kiếp Phù Sinh

Rồi một ngày tôi sẽ ra đi
Đôi bàn tay trắng mang được gì ?
Còn chi sắc đẹp hay quyền bính
Xuôi tay nhắm mắt còn có chi

Bạn thân con cái hay người tình
Chia ly bỏ lại chỉ một mình
Nghĩa lý gì đời khi đã chết
Khắc khoải làm chi kiếp phù sinh

Vẫy vùng ngang dọc chốn bon chen
Cao sang quyền quý hay phận hèn
Chết rồi phân chi hơn với kém
Nghe đêm thao thức tiếng dế mèn

Cát bụi là ta ta lại về
Rong ruổi tình tiền thật tái tê
Nghĩa lý gì đây khi đã chết
Hỡi người khờ dại chốn đam mê

Hỡi người khờ dại chốn đam mê
Một khi hồn bạn đã đi về
Trả lời chi đây với Chúa Cả
Nghĩa lý gì đây cuộc u mê

Thân phận ta là bụi tro than
Ngẫm nghĩ nhiều khi đã làm càn
Lạc vùng ăn năn và xám hối
Chúa ơi thương xót phận tro tàn

Diễm Lan

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)