dongcong.net
 
 

Thơ về Chúa

Kinh Chiều XI Tình Chúa

Chiều về trên ngõ trúc xanh
Nắng hanh vội vã vẽ tranh sau đồi
Chuông rơi những tiếng bồi hồi
Ngân nga nhỏ giọt bên đồi tiêu sơ
Hương kinh đượm khói lam mờ
Đơn sơ con nguyện bên bờ lau thưa
Chiều về một ít hạt mưa
Chắp tay con hát say sưa với chiều
Lời kinh chất ngất hương yêu
Đong đưa dâng Mẹ ráng chiều níu kinh
Con nhìn thấy Chúa ẩn mình
Nơi bông hoa dại ủ tình Chúa thương
Lời kinh trải rộng trên nương
Gió chiều thở nhẹ hơi sương mát lòng
Tình yêu Chúa thật sáng trong
Nơi trời cao sáng, trong lòng biển sâu
Tình yêu Chúa thật nhiệm mầu
Nơi con yếu đuối nỗi đau lút lòng
Khi tình lận đận long đong
Tình yêu Chúa quý vàng ròng sánh chi
Lệ sầu ngập lút lối đi
Thì tình yêu Chúa vẫn ghi khắc hồn
Khi tim gẫy đổ bồn chồn
Thì tình yêu Chúa trường tồn nơi con
Khi lòng đắng đót héo mòn
Thì tình yêu Chúa vẫn còn tươi hoa
Tình yêu Chúa thật chan hoà
Nơi người tàng tật mù loà ngu sy
Tình yêu Chúa đã khắc ghi
Nơi em trẻ dại biết chi đường đời
Tình yêu Chúa vẫn sáng ngời
Nơi người tội lỗi cả đời khô khan
Tình yêu Chúa thật miên man
Nơi tim chai đá ứa tràn điêu ngoa
Tình yêu Chúa vẫn sáng loà
Nơi người cực khổ can qua cả đời
Con xin tán tụng muôn lời
Vì tình yêu Chúa đất trời sánh chi
Con ngâm ca khúc mê sy
Tán dương tình Chúa lấy chi báo đền
Vang vang hát khúc ca lên
Tán dương tình Chúa muôn niên muôn đời

Diễm Lan

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)