dongcong.net
 
 

Ai không có tội? (thơ)


VietCatholic News (Thứ Năm 12/06/2008)
Ai không có tội?

Cuộc sống đời này, ai mà không có tội?
Cả Thánh ngày xưa, tội lỗi chất chồng,
Nhưng Chúa thương, đã đem về gội sạch tội lỗi,
Và ban cho muôn ân phúc và đuợc Ngài tuyển chọn,
Vì Thiên Chúa yêu linh hồn nhân thế,
Vì yêu, Chúa đã ban cho ta hình ảnh nên giống Ngài.

Cuộc sống đời này, ai mà không có tội?
Vì lẽ trần gian không thiếu thứ chi!
Nhưng Chúa thương sẽ ngăn được cội nguồn tội lỗi,
Và ban cho Lời của Chúa làm nguồn mạch sống đời,
Vì Thiên Chúa yêu linh hồn nhân thế,
Vì yêu, Chúa hiến thân đau thương nhục nhã cho kiếp người.

Cuộc sống đời này, ai mà không có tội?
Đời sống trần gian có nghĩa lý chi?
Sao thế nhân như dã tràng hòai công vô ích?
Vào bôn ba, ra tranh chấp mà chẳng được ích gì?
Vì tội lỗi Chúa xuống trần giải thóat,
Vì yêu, Chúa chết đi cho ta vĩnh phúc trên Nước Trời.

Cuộc sống đời này, ai mà không có tội?
Lợi thú trần gian bao kẻ đắm mê.
Bao ghét ghen bao thương hận và bao gian dối.
Chỉ cho ta một cuộc sống đầy lọc lừa thất vọng.
Vì tội ác của nhân lọai, giết Chúa.
Vì yêu, Chúa chết treo trên cây Thập Giá cho kiếp người.

Cuộc sống đời này, ai mà không có tội?
Vì bả phù hoa ai cũng thiết tha.
Gieo rắc bao nhiêu căm hờn và bao nước mắt.
Đường công danh đưa ta đến bờ vực sâu lỗi tội.
Vì nhân thế Chúa xuống trần chịu chết.
Ngài Phục Sinh, cho chúng ta thiên thu hạnh phúc trên Nước Trời.

Làm con Chúa, nếu thật tâm ăn năn chừa cải.
Hãy tín trung sống phó thác trong tay của Ngài.
Ta sẽ cảm nhận Bình An Chúa quý trọng thay!
Rồi cuộc sống sẽ không còn sóng gió,
Rồi hạnh phúc trong phút giây đến trong tâm hồn,
Cuộc đời nay có Bình An,
Để rồi thay Chúa lo người anh em,
Đang sống còn chờ hy vọng đến,
Trong khốn cùng đau thương.
Tuyết Mai

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)