Vườn thơ Hoa Hồng :

lm thu băng

 

  

THÁNG 6 THANH TAM

1. CHÚA TÌNH THƯƠNG
Chúa là Cha nhân từ, và ái tuất,
Không ghen tương, nghi kỵ và chấp nhất,
Không phen bì, lên án, lại yêu thương,
Luôn thứ tha, ấp yêu, tới miên trường.
Tim khơi rộng, thành con đường quang lộ,
Trào máu đào, cứu độ cả trần gian,
Chính Cha đây, là suối mát miên man,
Giúp lữ hành miêm man, niềm hy vọng,
Tình thương Chúa, suối ngàn không cạn,
Nước nhân từ, sán lạn đến phi thường,
Tình thương Chúa, ấp yêu kẻ lạc đường,
Ban hồng phúc miên trường lòng mong đợi.

                                                                   Thu Băng

2. TẠ ƠN CHÚA
Tạ ơn Chúa, tình thương an ủi
Xóa sạch con, khỏi nỗi băn khoăn
Chữa lành con, trăm mối ngút ngàn
Tẩy con khỏi, muôn vàn tội lỗi

Tạ ơn Chúa, vì sao chỉ lối
Dìu con qua, đếm tối cô liêu
Nâng đỡ con, trăm chiều vương mắc
Vấn an con, dù lắm khổ đau

Tạ ơn Chúa, tình yêu trọn vẹn
Thập tự giá, điểm hẹn hy sinh
Chết nhục hình, cam chịu vì tình
Chúa quên mình, cho con tất cả

Tạ ơn Chúa, tình thương nhiệm lạ
Đã quên mình, quên cả nhục hình
Xóa tội tình, con hằng lỗi phạm
Xin quỳ lạy, thông cảm tình con.
Thu Băng
(Kỷ niệm Thụ Phong13.6.82)