dongcong.net
 
 

Thơ : Thu Băng 2008

Thơ của lm. Thu Băng

Hôm nay ngày trọn năm anh Cả về với Chúa,
Em gẫm suy cuộc đời của anh với muôn thánh ân đức nghiệp
Anh Cả đã dựng xây bằng cả cuộc đợi tạo dương thế, thật là dài, rộng và bao la,
Em chỉ xin gói ghém vào trong mấy vần thơ sau đây :

LỄ GIỖ ĐẤNG SÁNG LẬP
DÒNG ĐỒNG CÔNG (21.06.2007)

Người mang tên hiệu, Đaminh (1906)
Biệt danh Thánh Giá, quên mình, hy sinh
Rồi anh quyết chí, dâng mình  (1913)
Để làm Linh Mục, để sinh lập Dòng (1941)
Nguyền thề, không sợ long đong
Sắt son, bền chí, chỉ mong bền lòng
Lập nên Lý Tưởng, Hội Dòng
Với lòng trông đợi, cầu mong từng ngày
Có người nên Thánh, thời nay,
Thỏa công, sáng lập, thỏa ngày đợi trông
Ngày khai Dòng mới, vừa xong (1953)
Thì ngày đất nước, long đong chia lìa (1954)
Vĩ tuyến mười bày, ngăn chia
Đành đem Dòng mới, đi dzìa Miền Nam
Mở mang, xây dựng, tràn lan
Bỏ công lập nghiệp, rộng lan khắp miền
Thình lình đất nước, điêu linh (1975)
Cộng quân, chiếm phá nát sạch tinh cả bày
Cuộc đời, ai nấy đổi thay
Kẻ đi ngoại quốc, kẻ đày chiến khu (30.4)
Hai lần, chịu cảnh lao tù (1975-1989)
Âm thầm đón nhận, cho dù gian nan
Ra tù, tiếp tục lo toan
Cơ đồ xây lại, lo toan Hội Dòng
Sắp cho mọi việc, tạm xong
Vuông tròn nhiệm vụ, anh mong dưỡng già (2007)
Một trăm lẽ một tuổi ngà
Xuôi tay, nhắm mắt, thật là bình an (21.6.2007)
Các em hãy cố lo toan
Cho Dòng tồn tại toàn an gia phần
Anh đi, lãnh nhận thánh ân
Để đem ân phúc, cho phần Dòng ta
Một năm lễ giỗ đã qua (2008)
Đoàn em thương nhớ, nhìn qua cuộc đời
Để xin ơn Chúa trên trời
Ban cho anh hưởng, đạo đời an vui.

Linh Mục Thu Băng

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)